skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/10/2020

ELi pikaajaline eelarve: maksumaksjad väärivad õigusriigi tõhusat kaitset

ELi pikaajaline eelarve: maksumaksjad väärivad õigusriigi tõhusat kaitset

 
   
 

Euroopa Parlament toonitas eelarvearutelus, et ELi Nõukogu pikaajalise eelarve ettepanek ei võta piisavalt arvesse õigusriigi põhimõtte järgimist. ELi rahastus peab olema väärtuspõhine.

Esmaspäevasel Euroopa Parlamendi täiskogu arutelul kritiseeris enamik parlamendiliikmeid nõukogu eelmisel nädalal vastu võetud seisukohta, milles ELi toetuste saamine ei ole selgelt seotud õigusriigi põhimõtte järgimisega.

Parlament rõhutas juba juulis vastuvõetud resolutsioonis, et annab oma heakskiidu eelarvele vaid juhul, kui ELi rahastamist järgmisest pikaajalisest eelarvest (2021-2027) on võimalik vähendada või peatada, kui liikmesriik ei austa õigusriigi põhimõtet.

Parlamendiliikmed märkisid, et mitmes liikmesriigis on korruptsioon ning õigusriigi põhimõtte rikkumine laialt levinud, kuid sellele vaatamata säilib neil riikidel õigus piiranguteta ELi rahastusele, mis tuleb Euroopa maksumaksjate taskust. Mõned liikmed lisasid, et kohati rikutakse ka inimeste põhiõigusi, ent ELi toetusi makstakse vaatamata väärtuste rikkumisele täismahus edasi. Teisalt süüdistasid mõned parlamendiliikmed nõukogu eesistujariiki Saksamaad ja Euroopa Komisjoni ideoloogia juurutamises, mis võimaldab rünnata üksikuid liikmesriike.

Saksamaa Euroopa-asjade minister Michael Roth rõhutas, et nii nõukogu kui ka parlament peavad õigusriigi vahendit vajalikuks ning kõik liikmesriigid toetavad nõukogu seisukohta. Ta pani parlamendile südamele, et praegu on vaja koostöövalmidust, selleks et eelarve saaks kiirelt vastu võetud.


ELi Nõukogu eesistujariigi ja Euroopa Komisjoni avalduste videosalvestus


EP fraktsioonide avalduste videosalvestus

Kogu arutelu videosalvestus

 

Läbirääkimised järgmise pikaajalise ELi eelarve ja omavahendite üle jätkuvad


Esmaspäeval toimus ka ELi pikaajalise eelarve ja omavahendite läbirääkimiste kuues voor. Kokkulepet ei saavutatud ning lahtiseks jäid nii ELi juhtprogrammide rahastuse küsimus kui ka ELi uute tuluallikate reform.


Parlamendi läbirääkijad pidasid pärast kõnelusi pressikonverentsi (järelvaadatav siin).

Lisateave

 

 Menetlustoimik

 Eelarvekomisjon

 Eelarvekontrollikomisjon

 Parlament arutas ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga õiguriigi põhimõtte järgimist ELi toetuste jagamisel

   
 
 
 
 

Armin WISDORFF

Press Officer

 

(+32) 2 28 40924 (BXL)

 

(+33) 3 881 73780 (STR)

 

(+32) 498 98 13 45

 

armin.wisdorff@europarl.europa.eu

 

Paolo SARACA VOLPINI

Audiovisual Press Officer

 

(+32) 2 28 43138 (BXL)

 

(+33) 3 881 74007 (STR)

 

(+32) 470 88 13 42

 

paolo.saraca-volpini@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu