skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/10/2020

EP täiskogu uudiskiri — 19.—23. oktoober 2020

Päevakorras: põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmine, digiteenuste haldamine, tehisintellekti käsitlevad eeskirjad, Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogramm, selgub Sahharovi auhinna laureaat.

 
   
 Euroopa Parlament hääletab ELi põllumajanduspoliitika tuleviku üle

Euroopa Parlament arutab ja hääletab põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmist ning toidujulgeolekut ELis.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa Parlament esitab oma prioriteedid digiteenuste haldamiseks

Esmaspäeval arutab Euroopa Parlament, kuidas hallata digiteenuseid, sealhulgas veebiplatvorme ja -turge. Seadusandlikke algatusi hääletatakse teisipäeval.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlament esitab tehisintellekti käsitlevate eeskirjade ettepanekud

Parlament esitab esmaspäeval ettepanekud tehisintellekti reguleerimiseks ja innovatsiooni edendamiseks, nii et järgitaks eetilisi standardeid ja tõstetaks ühtlasi usaldust tehnoloogia vastu.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa Komisjon esitab oma 2021. aasta tööprogrammi

Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval kell 16.00 Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa Parlamendi president kuulutab välja Sahharovi auhinna laureaadi

Euroopa Parlamendi president ja poliitiliste fraktsioonide juhid valivad neljapäeval tänavuse Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitja.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Arutelu ELi tippkohtumise tulemuste üle: suhted Ühendkuningriigiga ning võitlus COVID-19 vastu

Kolmapäeval arutab Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel parlamendiliikmetega 15.-16. oktoobri ELi tippkohtumise tulemusi.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa Parlament võitleb ülemaailmse metsade raadamise vastu

Euroopa Parlament nõuab, et ELi turule müüvatel ettevõtetel lasuks kohustus tagada, et nende tooted ei põhjusta ülemaailmset metsade raadamist.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Arutelu: Kuidas leevendada COVID-19 kriisi sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi?

Kolmapäeval arutab parlament ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga tööhõive vähenemist ELis ning majanduslikku ja sotsiaalset taastumist COVID-19 kriisist.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 EL vajab põhjalikku ülevaadet suhetest Valgevenega

Euroopa Parlamendi liikmed võtavad kolmapäeval vastu soovitused ELi- Valgevene suhete asjus.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 ELi passide ja viisade müük liikmesriikides

Parlamendiliikmed uurivad Euroopa Komisjonilt, kuidas takistada kolmandate riikide kurjategijatel ELi kodakondsuse, dokumentide või viisade ostmist.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Muud päevakorrapunktid

Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 
Lisateave
 
 Päevakord
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud ürituse
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu