skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/09/2020

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 14.—17. september 2020

Päevakorras: Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa Komisjoni president von der Leyen, ELi uued omavahendid COVID-19 taastumiskava vastuvõtmiseks, ELi elanikkonnakaitse, rohelepe ning üleminek kliimaneutraalsusele, Sven Mikseri raportit ELi ja Gruusia suhete ning assotsieerimislepingu arengute kohta,

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 14.—17. september 2020
   
 Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa Komisjoni president von der Leyen

Parlamendiliikmed teevad kokkuvõtte Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni senisest tegevusest COVID-19 pandeemia ja majanduskriisi ohjamisel.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 ELi uued omavahendid: Euroopa Parlament tahab kiirendada COVID-19 taastumiskava vastuvõtmist

Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kiirendada menetlust, mis võimaldab ELil laenata 750 miljardit eurot taastumiskava jaoks.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Tugevam ELi elanikkonnakaitse: hääletus kolmapäeval

Parlamendiliikmed kavatsevad tõhustada ja tugevdada ELi elanikkonnakaitse mehhanismi, et EL suudaks tulevikus paremini toime tulla laiaulatuslike hädaolukordadega nagu COVID-19 pandeemia.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Rohelepe ning üleminek kliimaneutraalsusele: ELi toetus enim mõjutatud piirkondadele

Parlamendiliikmed võtavad kolmapäeval vastu seisukoha õiglase ülemineku fondi loomiseks, mis aitab leevendada majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmise sotsiaalset mõju.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 COVID-19: testimise ja riskide hindamise ühtsed reeglid

Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega COVID-19 pandeemia riskide klassifitseerimist ja ebapiisavat koordineerimist liikmesriikide vahel.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Hääletus: ravimipuuduse ennetamine

Parlament tahab esitada rea meetmeid raviminappuse vältimiseks. Muuhulgas soovib parlament luua erakorralise Euroopa apteegi.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Rohelepe: Euroopa Parlament tahab tõhustada võitlust ülemaailmse metsaraie vastu

Euroopa Parlamendi liikmed pakuvad uues resolutsioonis lahendusi, kuidas EL saab võidelda ülemaailmse metsade raadamise vastu.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Sven Mikseri raport: Euroopa Parlament annab hinnangu ELi ja Gruusia suhetele

Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval Sven Mikseri raportit ELi ja Gruusia suhete ning assotsieerimislepingu arengute kohta.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa Parlamendi liikmed annavad hinnangu olukorrale Venemaal, Valgevenes ja Liibanonis

Teisipäeval arutavad Euroopa Parlamendi liikmed ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi, sealhulgas:

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlamendiliikmed arutavad pingeid Vahemere idaosas ELi välisasjade juhi Borrelliga

Parlament arutab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga olukorda Vahemere idaosas, kus Türgi nafta- ja gaasiotsingud pingestavad suhteid Kreeka ja Küprosega.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Muud päevakorrapunktid

Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 
Lisateave
 
 Päevakord
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud üritused
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu