skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/02/2020

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 10.—13. veebruar 2020

Päevakorras: Arutelu ELi eelarve üle enne olulist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat tippkohtumist, parlament arutab ELi ja Vietnami vahelise vabakaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimist, ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: parlament esitab oma seisukoha eelseisvateks kõnelusteks, kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu kasutamine, arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise teemal.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

07-02-2020

Täiskogu istung

Briefing (ülevaade)

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 10.—13. veebruar 2020

   

 

Arutelu ELi eelarve üle enne olulist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat tippkohtumist

Enne 20. veebruaril algavat Euroopa Ülemkogu kohtumist arutavad parlamendiliikmed nõukogu ja komisjoniga oma prioriteete seoses ELi järgmise pikaajalise eelarvega.

 

Parlament hääletab ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingut

Parlament arutab teisipäeval ELi ja Vietnami vahelise vabakaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimist, hääletus toimub kolmapäeval.

 

ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: parlament esitab oma seisukoha eelseisvateks kõnelusteks

Parlament hääletab teisipäeval resolutsiooni, milles esitatakse parlamendiliikmete seisukoht ELi ja Ühendkuningriigi uue partnerluse kohta.

 

Kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu kasutamine

Esmaspäeval arutatavas resolutsioonis käsitletakse tehisintellektiga seotud väljakutseid ja meetmeid, mida EL peaks tarbijate kaitsmiseks võtma.

 

Arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise teemal

Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed prioriteete, mida soovivad lisada 2020.–2024. aasta soolise võrdõiguslikkuse strateegiasse.

 

Muud päevakorrapunktid

 

 
 

Lisateave

 

Päevakorra projekt

Täiskogu ülekanne reaalajas

Pressikonverentsid ja muud üritused

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub

 

 

 
 
 
 
 
 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu