skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/04/2021

Nädal Euroopa Parlamendis, 19.-23. aprill

Sel nädalal: Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvorm. Kliimaseadus. Euroopa terviseliit. Türgi. Tehisintellekt. Idapartnerlus. Veebiseminar „Turism tuleb tagasi - aga millal ja kuidas?“

Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvorm. Esmaspäevasel pressikonverentsil tutvustavad Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt, Portugali ELi asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias ja Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica uut mitmekeelset digiplatvormi, mis annab kõigile Euroopa kodanikele võimaluse tulevikuarutelus osaleda. Pressikonverentsi saab jälgida kell 14.00 (Eesti aeg) siit.

Kliimaseadus. Teisipäeval jätkuvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimised Euroopa kliimaseaduse üle. Kliimaseadusega kirjutatakse liidu õigusesse roheleppes seatud eesmärk muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Euroopa terviseliit. Neljapäeval arutab rahvatervise komisjon Euroopa terviseliidu paketti ja COVID-19 pandeemiale reageerimist. Arutelul osalevad tervisevolinik Stella Kyriakides ning Maailma Terviseorganisatsiooni esindajad.

Türgi. Neljapäeval hääletab väliskomisjon ELi-Türgi suhteid käsitlevat raportit. Kõne all on migratsioonilepe, Küprose okupeeritud alad, ebaseaduslik puurimis- ja uurimistegevus Vahemere idaosas, samuti õigusriigi põhimõtete rikkumine ning sõjaline ja poliitiline sekkumine Liibüas, Süürias ja Mägi-Karabahhis.

Tehisintellekt. Neljapäeval arutab õiguskomisjon siseturuvolinik Thierry Bretoniga komisjoni seadusandlikku ettepanekut tehisintellekti kasutamise kohta ning ELi väärtuste ja õiguste kaitsmist selles valdkonnas.

Idapartnerlus. Teisipäeval toimub virtuaalselt Euronesti parlamentaarse assamblee istung, millest võtavad osa 60 Euroopa Parlamendi liiget ja kümme liiget igast osalevast Ida-Euroopa partnerriigi parlamendist (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova ja Ukraina). Euronest assamblee avab parlamendi president David Sassoli. Istungil osalevad ka Euroopa naabruspoliitika ja laienemise volinik Olivér Várhelyi ning Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja.

Veebiseminar „Turism tuleb tagasi - aga millal ja kuidas?“ Neljapäeval, 22. aprillil kl 12.00-13.00 toimub vebinar, mille keskmes on ELi turismistrateegia ning roheline digitõend. Osalevad Euroopa Parlamendi turismistrateegia raportöör Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (EPP, Portugal), kodanikuvabaduste komisjoni liige Marina KALJURAND (S&D) ja Turismifirmade Liidu juhatuse liige Aivo TAKIS.

Vebinar toimub Zoomi keskkonnas ning inglise keeles. Osalemiseks kirjutage eptallinn@europarl.europa.eu

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 26.–29. aprillil toimuvaks täiskogu istungiks, mille päevakorras on roheline digitõend, rongireisijate õigused, terroristliku veebisisu tõkestamine ning kohustuslik läbipaistvusregister. Samuti hääletab täiskogu paljude ELi programmide üle, sealhulgas teadusprogramm „Euroopa horisont“, mille eesmärgiks on tagada ELi tervishoiusüsteemide valmisolek tulevasteks pandeemiateks ning tööstuse CO2-heite vähendamine.

Nädala detailse kava leiate siit.

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu