skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/04/2021

Parlament: Läänemerre uputatud lahingumoona ohtlikkust ei tohi alahinnata

Parlament nõuab värskes resolutsioonis põhjalikke uuringuid Teise maailmasõja järel Läänemerre heidetud lahingumoona keskkonna- ja terviseohtude hindamiseks ja kõrvaldamiseks.

Resolutsioonis, mis võeti vastu 660 poolthäälega (vastu 8, erapooletuid 25), kutsuvad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles rahastama senisest enam merre uputatud lahingumoona ja kemikaalide seiret ning töötama välja kavasid mere puhastamiseks ja saaste kõrvaldamiseks.

Parlamendiliikmed nõuavad keskkonnariskide hindamist, mis annaks ülevaate saastumise ulatusest ning käsitleks saasteainete mõju inimeste tervisele, mere ökosüsteemidele ja piirkonna elurikkusele. Parlamendi hinnangul tuleks täiendavate teadusuuringute rahastamiseks kasutada Interregi Läänemere piirkonna programmi 2021-2027, et jätkata merelahingumoonaga otsimise ja hindamise projektide (CHEMSEA, DAIMON ja DAIMON 2) raames tehtud jõupingutusi.

 

Taust

Alates Teise maailmasõja lõpust on Läänemerre uputatud üle 50 000 tonni tava- ja keemiarelvi, mis sisaldavad ohtlikke aineid (sh närvimürke, pisargaasi, lämmatavaid mürke). Lahingumoon laguneb aeglaselt ning seetõttu lekib mürgised ained pidevalt vette. Lisaks on Läänemere isepuhastumisvõime aeglase veevahetuse tõttu väga madal. Läänemerd peetakse üheks kõige reostatumaks mereks maailmas ja süvavee vähenev hapnikusisaldus ohustab juba mereelustikku.

Lisateave
 
 Menetlustoimik
 Resolutsiooni ettepanek
 
Janne OJAMO
Press Officer
+32 2 284 12 50 (BXL)
janne.ojamo@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu