skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/04/2021

Euroopa Parlament pidas lõpparutelu ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle

Teisipäevasel arutelul avaldasid Euroopa Parlamendi fraktsioonid toetust ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele, mis paneb paika edasise koostöö raamid.

 

Enamik parlamendiliikmeid ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen toonitasid, et nad kahetsevad Ühendkuningriigi lahkumist EList, kuid lubasid toetada saavutatud kaubandus- ja koostöölepet. Parlamendiliikmete hinnangul annab see võimaluse leevendada Brexiti halvimaid mõjusid ja kindlustada ELi ühtse turu terviklikkus.

Enim kriitikat pälvisid Ühendkuningriigi ühepoolsed meetmed, mis rikuvad väljaastumislepingut ning Põhja-Iirimaa protokolli. Parlamendiliikmed nõudsid, et saavutatud koostöölepet järgitaks täies mahus.

Arutelul, millele eelnes leppe neljakuine intensiivne kontroll Euroopa Parlamendis, rõhutasid sõnavõtjad, et parlament jälgib ka edaspidi tähelepanelikult, kas Ühendkuningriik täidab koostööleppe kohustusi täies mahus.

Täna hääletab parlament selle üle, kas anda oma nõusolek ELi ja Ühnedkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele. Lisaks tuleb hääletusele koostöölepet hindav resolutsioon, mis nõuab väljaastumislepingu täielikku rakendamist ning rõhutab parlamentaarse järelevalve olulisust. Hääletustulemused selguvad kolmapäeval, 28. aprillil kell 10 (Eesti aeg).

Arutelu saab järelvaadata siit. Arutelule järgnev pressikonverents on jälgitav siit.

Taust

Mullu 24. detsembril leppisid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kokku kaubandus- ja koostööleppes, mis pani paika edasise koostöö raamid kalanduse, energia ja sisejulgeoleku valdkondades, samuti tingimused kvootide ja tariifideta vabakaubanduseks ja ühtsed konkurentsistandardid. Kokkulepet kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 ning see otsus aegub 30. aprillil 2021. Kaubandus- ja koostööleppe püsivaks jõustumiseks on vaja parlamendi nõusolekut.

 Lisateave

 
 

 Menetlustoimik – nõusolek

 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Lühidalt – ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping (aprill 2021)

 Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

 Lõpparutelu ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle. ©AdobeStock/Feodora

 

 

Eszter BALÁZS

Press Officer

 

(+32) 2 28 42373 (BXL)

 

(+33) 3 881 73839 (STR)

 

(+32) 470 88 08 77

 

eszter.balazs@europarl.europa.eu

 

EP_Trade

 

Viktor ALMQVIST

Press Officer

 

(+32) 2 28 31834 (BXL)

 

(+33) 3 881 72420 (STR)

 

(+32) 470 88 29 42

 

viktor.almqvist@europarl.europa.eu

 

EP_ForeignAff

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu