skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/07/2021

Nädal Euroopa Parlamendis, 12.-16. juuli 2021

Sel nädalal: Olukord Leedu-Valgevene piiril. Kohtumine Valgevene sõltumatu ajakirjanduse esindajatega. Piiriülesed terviseohud. 2030 aasta kliimaeesmärgid. ELi ja Venemaa suhted. Uus Hiina strateegia.

Olukord Leedu-Valgevene piiril. Esmaspäeval toimub väliskomisjoni ja kodanikuvabaduste komisjoni ühisarutelu olukorrast Leedu-Valgevene piiril. Osalevad volinik Ylva Johansson, Leedu siseminister Agnė Bilotaitė, ELi välisteenistuse Venemaa ja idapartnerluse asedirektor Luc Devigne ning Frontexi tegevdirektor Fabrice Leggeri.

Arutelu toimub esmaspäeval, 12. juulil kell 13.30–15.00 (Eesti aeg) ning veebiülekannet saab jälgida siit. 

Kohtumine Valgevene sõltumatu ajakirjanduse esindajatega. Esmaspäeval kell 15.45-17.15 (Eesti aeg) kohtuvad Euroopa Parlamendi liikmed Valgevene sõltumatu meedia esindajatega, et arutada ajakirjandusvabaduse murettekitavat olukorda riigis. Hetkel on Valgevenes kriminaalsüüdistuse alusel vangis 25 ajakirjanikku ja kümneid blogijaid. Siiani pole teada 8. juulil kinnipeetud ajalehe „Nasha Niva“ töötajate saatus. Piirideta Reporterite hinnangul on Valgevene ajakirjanike jaoks kõige ohtlikum riik Euroopas.

Kohtumise järel (kell 17.15 Eesti aja järgi) toimub inimõiguste allkomisjoni juhi Maria Arena (S&D, Belgia), Valgevene-raportööri Petras Auštrevičiuse (Renew, Leedu) ja Valgevene sõltumatu ajakirjanduse esindajate ühine pressibriifing. Turvakaalutlustel avalikustatakse osalevate Valgevene ajakirjanike nimed vahetult enne kohtumisi.

Arutelu Valgevene ajakirjanikega saab veebiülekandes jälgida siit.

Briifingul saab osaleda Interactio lingilt ning veebiülekannet saab jälgida siit. 

Piiriülesed terviseohud. Teisipäeval hääletab keskkonnakomisjon uute piiriüleseid terviseohte käsitlevate õigusaktide üle, mille eesmärk on tugevdada ELi kriisiks valmisolekut ja reageerimisvõimet. Samuti soovib parlament, et EL koostaks tervisekriisideks ja pandeemiateks valmisoleku plaani ning tõhustaks nakkushaiguste ja terviseohtude seiresüsteemi.

2030 aasta kliimaeesmärgid. Kolmapäeval arutab keskkonnakomisjon Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga uut kliimapaketti, mille eesmärk on saavutada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heite vähendamine 55% võrra.

ELi ja Venemaa suhted. Neljapäeval esitab väliskomisjon uue ELi Venemaa strateegia ettepaneku. Resolutsioon käsitleb Venemaalt lähtuvate julgeolekuohtude tõkestamist, Venemaa sekkumisega võitlemist, ELi panust demokraatia toetamisele Venemaal, sanktsioonipoliitikat, meediavabadust ja inimõigusi.

Uus Hiina strateegia. Neljapäeval arutab väliskomisjon ELi ja Hiina suhete olukorda ning uue ELi Hiina strateegia väljatöötamist. Kõne all on edasine koostöö Hiinaga, investeeringute ja väärinfoga seotud väljakutsed, inimõiguste olukord, samuti Hiina tegevus Taiwanil ja Hong Kongis.

Nädala detailse kava leiate siit.

Euroopa Parlamendi büroo Eestis

630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu