skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/06/2021

Nädal Euroopa Parlamendis, 21. juuni - 25. juuni 2021

Täiskogu teemad: Euroopa kliimaseadus. 2,51 miljardit regionaalarengule ja koostööle. Seksuaal- ja reproduktiivtervis. ELi tippkohtumine/ Malta deklaratsioon.

Täiskogu teemad

Euroopa kliimaseadus. Täiskogul toimub ELi kliimaseaduse lõpphääletus. Kliimaseadus nõuab ELi kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamist 2030. aastaks 55% võrra ning muudab kliimaneutraalsuse eesmärgi liikmesriikidele siduvaks. Aastaks 2050 peab EL tootma vaid negatiivseid heitkoguseid. Arutelu ja hääletus neljapäeval.

2,51 miljardit regionaalarengule ja koostööle. Parlament kinnitab kolm ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust toetavat fondi, mis keskenduvad kliimategevusele, sotsiaalprogrammidele, säästvale linnaarengule ning pandeemiajärgse taastumise toetamisele. Arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval.

Seksuaal- ja reproduktiivtervis. Parlament arutab ja hääletab raportit, mis nõuab, et liikmesriigid kaitseksid naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Naistel peab olema ligipääs turvalisele ja seaduslikule abordile. Arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval.

ELi tippkohtumine/ Malta deklaratsioon. Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni ja ELi Nõukogu eesistujariigi Portugaliga Euroopa Parlamendi ootusi 24.-25. juunil toimuvale Euroopa Ülemkogu istungile. Riigijuhtide kohtumise päevakorras on COVID-19 ja majanduse taastamine, ränne, samuti suhted Türgi ja Venemaaga.

Komisjonide istungid 

Euroopa Ravimiamet. Teisipäeval hääletab keskkonna- ja rahvatervise komisjon ettepanekut, mis suurendab Euroopa Ravimiameti rolli kriisideks valmisoleku tagamisel ning ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavuse kindlustamisel.

Euroopa Keskpank/ eurogrupp. Esmaspäeval kohtub majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’i ja eurogrupi presidendi Paschal Donohoega. Arutatakse pikaajaliste negatiivsete intressimäärade ning USA makromajandusliku poliitika mõjusid euroalale.

Daphne Caruana Galizia ajakirjandusauhind. Teisipäeval kell 15.00 (Eesti aja järgi) toimub Daphne Caruana Galizia ajakirjandusauhinna avaüritus. Mõrvatud Malta uuriva ajakirjaniku Caruana Galizia mälestuseks asutatud preemiaga tunnustab Euroopa Parlament väljapaistvat ajakirjandust, mis edendab ja kaitseb ELi põhiväärtusi. Avaüritusel osalevad Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Hautala ja EP liige David Casa, samuti Daphne Caruana Galizia poeg Andrew Caruana Galizia.

 

 

Nädala detailse kava leiate siit.


 
Euroopa Parlamendi büroo Eestis

630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu