skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/05/2021

Euroopa tuleviku konverents: kuidas toimub kodanike osalemine täiskogul?

Euroopa päeval, 9. mail kinnitati Euroopa tuleviku konverentsi kodukord, mis paneb paika kodanike võimalused konverentsi töös osalemiseks.

 

Kodukord täpsustab, kuidas Euroopa tuleviku konverentsi erinevad osad - veebiplatvorm, kodanike paneelid ja konverentsi täiskogu - toimivad ning kuidas osalejate prioriteedid, ootused ellu viia.

Täna kell 15.00 (Eesti aeg) algab Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi avaüritus, kus osalevad ELi institutsioonide juhid ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Konverentsi avamist saab jälgida siit ning EbS kanalilt.

Kodanike osalus konverentsi täiskogul

Konverentsi täiskogu koosneb 108 Euroopa Parlamendi liikmest, 54 valitsusliikmest (kaks igast liikmesriigist), 108 liikmesriikide parlamentide esindajast ja kolmest Euroopa Komisjoni liikmest. Aruteludes osaleb lisaks 108 kodanikku: 80 esindajat Euroopa kodanike esinduskogudest, kellest vähemalt kolmandik on nooremad kui 25-aastased, 27 esindajat (üks igast liikmesriigist) riiklikest kodanike esinduskogudest, samuti Euroopa Noortefoorumi president.

Lisaks osaleb konverentsi täiskogul 18 esindajat Euroopa Regioonide Komiteest ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ning veel kaheksa sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajat. ELi rahvusvahelist rolli käsitlevatel aruteludel osaleb ka välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Konverentsi täiskogu peab koosnema võrdselt naistest ja meestest.

Täiskogu töö toimub teemade kaupa, mis valitakse digiplatvormil ning kohalikel üritustel esile kerkinud probleemide alusel. Konverentsi digiplatvorm on kodanike ettepanekute ja arvamuste kogumise ja analüüsimise ning kohalike ürituste tulemuste avaldamise keskne element.

Konverentsi täiskogu esitab oma üksmeelsed ettepanekud konverentsi juhatusele. Konverentsi lõplik aruanne avaldatakse digiplatvormil.

Konverentsi lõplikud tulemused esitatakse ELi eesistujariigile. Seejärel peavad parlament, nõukogu ja komisjon kiiresti otsustama, milliseid samme on vaja astuda, et kodanike ettepanekud ellu viia.

Tsitaadid

Euroopa Parlamendi liige ning konverentsi juhatuse kaasesimees Guy Verhofstadt ütles: „Me tahame anda tõelise tõuke rohujuuretasandile. Euroopa tuleviku konverents pole jututuba, kus kuulatakse ära kodanike mured. Selle ettevõtmise eesmärk on kaasata kodanikud meie ühise Euroopa tuleviku kaardistamisse. Ja me tagame, et inimeste mured ja ettepanekud saavad kohase poliitilise vastuse.“

Portugali ELi asjade riigisekretär ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindaja Ana Paula Zacarias ütles: „Täna Portost Strasbourgi tulles, et tähistada Euroopa päeva ja Euroopa tuleviku konverentsi algust, tulid mulle meelde president Mario Soaresi sõnad, kui ta 1976. aastal ütles, et Euroopa ja selle tuleviku ümbermõtestamine on kõigi eurooplaste kohustus. Ühine ettevõtmine, mida tuleb jätkata pidades silmas meie ühiste eesmärkide ajaloolist tähtsust.“

Euroopa Komisjoni asepresident ning konverentsi kaasesimees Dubravka Šuica sõnas: „See konverents on ELi jaoks enneolematu. Me loome ühisruumi, kus kodanikud saavad avaldada arvamust võrdsetel alustel rahva valitud esindajatega. Oleme veendunud, et see tugevdab nii Euroopa Liitu kui ka meie esindusdemokraatiat. Ja ei ole paremat kuupäeva, et tähistada selle konverentsi algust, kui 9. mai, Euroopa päev.“

Järgmised sammud

Konverentsi juhatus määrab peagi konverentsi esimese täiskogu kuupäeva. Ettevalmistused kodanike paneelide korraldamiseks on käimas. Samal ajal saab konverentsi mitmekeelsel digiplatvormil juba osaleda ning kohalike ürituste nimekiri täieneb iga päevaga.

 Lisateave

 
 

 Euroopa tuleviku konverentsi digitaalne platvorm

 Euroopa tuleviku konverentsi harta

 EL avas Euroopa tuleviku konverentsi (04.03.2021)

 Euroopa tuleviku konverents: 19. aprillil avatakse osalusplatvorm (08.04.2021)

 Jätkuvad Euroopa tuleviku konverentsi ettevalmistused (23.04.2021)

 Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid (Euroopa tuleviku konverentsi avaüritus)

 Euroopa tuleviku konverentsi kodukord täpsustab, kuidas ürituse täiskogu töötab.

 

 

Jaume DUCH GUILLOT

EP Spokesperson and Director General for Communication

 

(+32) 2 28 43000 (BXL)

 

(+33) 3 881 74705 (STR)

 

(+32) 496 59 94 76

 

jaume.duch@europarl.europa.eu

 

Sanne DE RYCK

Press Officer

 

(+32) 2 28 42531 (BXL)

 

(+33) 3 881 64917 (STR)

 

(+32) 498 98 34 51

 

sanne.deryck@europarl.europa.eu

 

Kyriakos KLOSIDIS

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 881 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

EP_Democracy