skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/03/2021

Euroopa kodaniku auhinnale saab kandideerida 15. aprillini.

Euroopa Kodaniku auhind on auhind erakordsete saavutuste eest, mida Euroopa Parlament annab igal aastal välja kodanikele, kodanike rühmadele, ühendustele või organisatsioonidele. 

Auhind antakse projektidele, mis edendavad kodanike ja liikmesriikide vahelist paremat vastastikust arusaamist ja integratsiooni. Kodanikud,  ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida elluviidud projektidega või esitada teisi.

2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna pälvis Tallinna Keskraamatukogu ettevõtmine „Loeme ette“, mis pakkus eriolukorra ajal tuge kodukontoris töötavatele lapsevanematele, kes soovisid leida lastele harivaid ja haaravaid tegevusi.

 

 

Lisainfo
Juhised kandideerimiseks ja kandiderimisvorm