skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2021

Parlament võttis vastu programmi „EL tervise heaks“

Uus programm „EL tervise heaks“ (2021–2027) aitab ELi riikidel valmistuda tulevasteks terviseohtudeks ja pandeemiateks.

Tervishoiuprogrammi eelarve on 5,1 miljardit eurot.

“EL tervise heaks“ aitab toime tulla piiriüleste terviseohtudega.

Eesmärk on tagada taskukohased ravimid ja kättesaadavad meditsiiniseadmed.

Uus programm „EL tervise heaks“ (2021–2027) aitab ELi riikidel valmistuda tulevasteks terviseohtudeks ja pandeemiateks.

Parlament kiitis nõukoguga saavutatud esialgse kokkuleppe heaks 631 poolt- ja 32 vastuhäälega, erapooletuid oli 34.

Programm „EL tervise heaks“ aitab liikmesriikide meditsiinisüsteeme seal, kus ELi ühistegevus tagab selge lisaväärtuse. Eesmärk on tugevdada riiklike tervishoiusüsteemide kooskõlastatud tegutsemist ja andmejagamist, samuti ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavust ja taskukohasust.

 

Piiriüleste terviseohtude tõhusam tõrje

Terviseprogramm valmistab riiklikke meditsiinisüsteeme ette suurteks piiriülesteks terviseohtudeks. See peaks aitama toime tulla nii võimalike epideemiate kui ka pikaajaliste probleemidega, nagu elanikkonna vananemine ja tervisealane ebavõrdsus.

Programm toetab e-tervishoidu ja tervishoiu Euroopa andmeruumi loomist. Lisaks sellele on kava eesmärkideks juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule (sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule), vaimse tervise parandamine ja tõhusam võitlus vähktõve vastu.

Teisipäevast täiskogu arutelu saab järelvaadata siin.

 

Järgmised sammud

Kui ka nõukogu on terviseprogrammi määruse ametlikult heaks kiitnud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

 

Taust

Mais 2020 tegi komisjon ettepaneku võtta COVID-19 kriisile reageerimiseks vastu programm „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027. Programmi eesmärk on paremini valmistuda suurteks piiriülesteks terviseohtudeks ja suurendada riiklike tervishoiusüsteemide vastupidavust. 14. detsembril 2020 sõlmisid parlament ja nõukogu kompromisskokkuleppe.

 

Lisateave

 

Vastuvõetud tekst (9.3.2021)

Arutelu kokkuvõte (9.03.2021)

Arutelu täispikkuses (9.03.2021)

Pressiteade kolmepoolse kokkuleppe kohta (14.12.2020) (inglise keeles)

Menetlustoimik

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Programm „EL tervise heaks“ (3.2.2021) (inglise keeles)

Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

ELi uus tervishoiuprogramm aitab luua ravimite, vaktsiinide ja meditsiiniseadmete varusid. ©AFP/ChristopheSIMON

 

Dana POPP

Press Officer

 

(+32) 2 28 46330 (BXL)

 

(+33) 3 881 74903 (STR)

 

(+32) 470 95 17 07

 

dana.popp@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu