skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/03/2021

EP täiskogu uudiskiri — 24.—25. märts 2021

Päevakorras: Parlament hääletab ELi uute tuluallikate üle. Roheline digitõend. Parlament nõuab täiendavaid samme mereprügi vähendamiseks. Parlament soovib ühtseid kriteeriume reisimise hõlbustamiseks.

 Parlament hääletab ELi uute tuluallikate üle

Parlament hääletab määrusi, mille eesmärk on tagada ELi tuluallikate reform ja uute omatulude kasutuselevõtt.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Roheline digitõend: parlament kaalub kiirmenetlust vaba liikumise hõlbustamiseks

Kolmapäeval arutab Euroopa Parlament värsket ettepanekut luua roheline digitõend, et hõlbustada turvalist vaba liikumist ELis COVID-19 pandeemia ajal.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlament nõuab täiendavaid samme mereprügi vähendamiseks

Parlamendiliikmed nõuavad ühekordselt kasutatava plastiku piiramist ning keskkonnasõbralikumate püügivahendite tootmist, et vähendada ookeaniprügi.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Parlament soovib ühtseid kriteeriume reisimise hõlbustamiseks

Riiklikud taastekavad peavad hõlmama turismi, samuti peaks ELi uus turismistrateegia määratlema turvalise reisimise kriteeriumid.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Euroopa andmestrateegia: parlament tahab toetada andmemajandust

Neljapäeval hääletab parlament raportit, mis rõhutab andmepõhise innovatsiooni vajalikkust ELi majanduse tugevdamiseks.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Muud päevakorrapunktid

....................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
Lisateave
 
 Päevakord
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud üritused
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu