skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/11/2021

Nädal Euroopa Parlamendis 8. – 12. november 2021

Toimuvad komisjonide istungid ja täiskogu istung.

Komisjonide istungid

Facebooki vilepuhuja Frances Haugen parlamendis. Esmaspäeval arutavad parlamendiliikmed ja Facebooki vilepuhuja Frances Haugen suurte tehnoloogiaettevõtete ärimudelite negatiivset mõju kasutajatele ja ühiskonnale ning ELi digiteenuste õigusakte. Avalik kuulamine algab kell 17.45 (Eesti aeg) ja otseülekannet saab jälgida siit.

Kliimamuutused/COP26. Esmaspäevast laupäevani viibib Euroopa Parlamendi delegatsioon  ÜRO COP26 kliimamuutuste konverentsil Glasgow’s. Parlament nõuab kiirendatud ülemaailmseid kliimameetmeid – kõik G20 riigid peavad 2050. aastaks saavutama kliimaneutraalsuse ning arenguriikide kliimategevusi peab toetama vähemalt 100 miljardi dollariga aastas. Esmaspäeval toimub juhtivate parlamendiliikmetega veebiseminar, kus arutatakse parlamendi eesmärke kliimakonverentsil.

Esmaspäeval kl 12.30-13.30 (Eesti aeg) toimub Glasgow kliimakonverentsile keskenduv veebiseminar, millel osalevad Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni esimees Pascal CANFIN (Renew, Prantsusmaa), aseesimees Bas EICKHOUT (Rohelised, Holland) ning COP26 kaasraportöör Lídia PEREIRA (EPP, Portugal). Osalemiseks kirjutage eptallinn@europarl.europa.eu

 

Täiskogu teemad

Ettevõtete maksude läbipaistvus. Neljapäeval annab parlament lõpliku heakskiidu direktiivile, mis kohustab rahvusvahelisi firmasid avalikustama maksud, mida nad ELi riikides maksavad (nn avalik riigipõhine aruandlus).

Arutelu kolmapäeval, 10. novembril, hääletus neljapäeval, 11. novembril.

ELi Varjupaigaamet. Neljapäeval toimub ELi Varjupaigaameti loomise lõpphääletus. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) muudetakse täieõiguslikuks ametiks ning selle volitused laienevad. Sammu eesmärk on süvendada liikmesriikide vahelist koostööd.

Hääletus neljapäeval, 11. novembril

Meediavabadus/SLAPP. Neljapäeval esitlevad parlamendiliikmed ettepanekute paketti, mille eesmärk on vältida üldsuse osalemise vastastest strateegilistest hagidest (nn SLAPP) tulenevat ohtu ajakirjanikele, vabaühendustele ja kodanikuühiskonnale.

Euroopa Komisjon. Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ELi reageerimist rahvatervisega seotud hädaolukordadele, õiguriigi olukorda Poolas, energiahindasid ning rände- ja kaubandusküsimusi.

Poola de facto abordikeeld. Neljapäeval võtavad parlamendiliikmed vastu resolutsiooni abordiõiguse de facto keelustamise kohta Poolas. Konstitutsioonikohtu vastuoluline otsus keelustab abordid, välja arvatud juhtudel, kui ema elu on ohus või kui raseduse põhjuseks on vägistamine või intsest.

Hääletus neljapäeval, 11. novembril

Euroopa erakonnad ja poliitilised sihtasutused. Parlament võtab vastu soovitused Euroopa demokraatia tugevdamiseks. Ettepanekute hulgas on bürokraatia vähendamine, annetuste läbipaistvamaks muutmine ja rahalise toetuse ära võtmine erakondandelt, mis ei järgi ELi väärtusi.

Arutelu ja  hääletus neljapäeval, 11. novembril.

ÜRO pagulaste Ülemvolinik. Kolmapäevasel täiskogu istungil esineb parlamendi ees ÜRO Pagulaste Ülemvolinik Filippo Grandi.

 
   
   
 
   

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu