skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Oktoober 2021

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis ning MTÜ Mondo korraldavad 16. novembril 2021 kl 14:30 - 17:00 Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames seminari “Sahharovi auhind muutuvas ajas”. 
Parlament soovib, et Euroopa Komisjon käivitaks viivitamatult õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi, et kaitsta Poola kodanikke ja ELi õiguse aluseid.
Päevakorras:  Poola õigusriik. Pandora paberid. Kliimamuutused. "Talust taldrikule".
Neljapäeval, 14. oktoobril 2021 anti üle esimene Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjanduspreemia, mille pälvisid projektis „Pegasus“ osalenud ajakirjanikud ühendusest Forbidden Stories.
Noored kogu Euroopast arutasid, milline peaks olema homne EL. Enim toetust leidnud ettepanekud esitatakse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogule.10 000 osalejat, 2000 ideed, 160 arutelu.
Neljapäeval, 21. oktoobril 2021 algusega kl 18 toimub Euroopa Ajaloo Maja korraldatav meediapädevuse teemaline online töötuba õpetajatele.
Kliimamuutused. Meediavabadus. Õiglusriik, Sloveenia. Rändlustasud. Elutähtis taristu. Sahharovi auhind. Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjandusauhind. Täiskogu ettevalmistused.
Tuleb luua ELi küberüksus, mis kindlustaks valdkondadeülese teabevahetuse. Küberrünnakutele tuleb ühiselt reageerida ja ründajaid sanktsioneerida. Hiina, Venemaa ja Põhja-Korea käitumine küberruumis on süsteemselt agressiivne.
EL peab tugevdama strateegilist sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes. Afganistani õppetunnid vajavad Atlandi-ülest arutelu. Ühine lähenemine Hiinaga seotud küsimustele.
Jõulised liiklusohutusmeetmed nagu kiirusepiirang 30 km tunnis ja nulltolerants joobes juhtimisele, on ainus võimalus viia 2050. aastaks ELi teedel hukkunute arv nullini.
8.–9. oktoobril samaaegselt nii Strasbourgis kui veebis toimuv üritus toob kokku tuhanded noored EList ja mujalt, et arutada Euroopa tuleviku üle.
Päevakorras:  EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik. Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi hinnatõusu mõju piiramiseks. Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid. Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia ettepanekud. Tehisintellekti kasutamine politseitöös. EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad 2050. aastaks nullini. Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada. Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse lähisuhtevägivalla eest. Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta.