skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/10/2021

EP täiskogu uudiskiri – Strasbourg, 4.–7. oktoober 2021

Päevakorras:  EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik. Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi hinnatõusu mõju piiramiseks. Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid. Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia ettepanekud. Tehisintellekti kasutamine politseitöös. EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad 2050. aastaks nullini. Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada. Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse lähisuhtevägivalla eest. Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta.

 EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik

Teisipäeva hommikul arutab parlament Atlandi-üleste suhete olukorda, koostööd Bideni administratsiooniga ja ELi suurema autonoomia vajalikkust. 

 

 Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi hinnatõusu mõju piiramiseks

Parlament, nõukogu ja komisjon arutavad, kuidas leevendada kõrgete kütusehindade mõju ELi tootjatele ja tarbijatele.

 

 Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed olukorda Valgevenes ning režiimi hübriidsõda ELi ja Valgevene piiril.

 

 Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia ettepanekud

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi küberjulgeoleku tulevikku ning seda, kuidas tagada parem kübervõimekus nii militaar- kui tsiviilvaldkonnas.

 

 Tehisintellekti kasutamine politseitöös

Kui kriminaalasjade menetlemisel kasutatakse tehisintellekti, on vaja tugevaid kaitsemeetmeid, et vältida diskrimineerimist ja tagada eraelu puutumatus.

 

 EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad 2050. aastaks nullini

Selleks et viia liikluses hukkunute arv aastaks 2050 nullini, nõuab parlament jõulisemaid liiklusohutusmeetmeid nagu kiirusepiirang 30 km/h ja nulltolerants joobes juhtimisele.

 

 Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada

Arktika vajab konstruktiivset rahvusvahelist koostööd, et tagada piirkonna stabiilsus.

 

 Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse lähisuhtevägivalla eest

Vägivaldsed partnerid võivad kasutada laste hooldusõiguse vaidlusi oma ohvrite jätkuvaks kahjustamiseks, rõhutab värske raport.

 

 Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta

Parlament nõuab puudega inimeste õiguste tugevdamist, sealhulgas reisimise hõlbustamist ja haridusvõimaluste tagamist.

 

 Muud päevakorrapunktid
 
 
Lisateave
 
 Päevakorra projekt
 Täiskogu otseülekanne
 Pressikonverentsid ja muud üritused
 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
 EP Newshub
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu