skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/10/2021

Euroopa Parlament nõuab jõulisi liiklusohutusmeetmeid

Jõulised liiklusohutusmeetmed nagu kiirusepiirang 30 km tunnis ja nulltolerants joobes juhtimisele, on ainus võimalus viia 2050. aastaks ELi teedel hukkunute arv nullini.

Elamupiirkondades peaks piirkiirus olema 30 kilomeetrit tunnis.
Nulltolerants joobes juhtimisele.
Ohutute ja arukate lahenduste toetamiseks tuleks luua Euroopa maanteetranspordi amet.
 

Igal aastal hukkub ELi teedel umbes 22 700 inimest ja ligikaudu 120 000 saab raskelt vigastada. Viimase 10 aasta jooksul on ELis liiklusõnnetustes hukkunud üle 11 800 kuni 17-aastase lapse ja noore, märgib kolmapäeval vastu võetud liiklusohutuse raport (poolt hääletas 615, vastu 24 ja erapooletuks jäi 48 parlamendiliiget). Paraku on hukkunute arvu vähenemine viimastel aastatel pidurdunud ja seetõttu jäi ELil täitmata eesmärk vähendada aastatel 2010–2020 liiklussurmade arvu poole võrra (liikluses hukkunute arv vähenes ELis kümnendiga 36%, Eestis 24%).

Hiljutiste andmete kohaselt on kõige ohutumad teed Rootsis (18 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta), samas kui Rumeenias on miljoni elaniku kohta 85 liiklussurma. ELi keskmine oli aastal 42 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta. Eesti teedel hukkus 2010. aastal 59 inimest miljoni elaniku kohta, 2020. aastal oli see number 45.

Ohutu piirkiirus

Raport tõdeb, et kiiruse ületamine on võtmetegur umbes 30% surmaga lõppenud liiklusõnnetustes. Seetõttu tuleks elurajoonides ja piirkondades, kus liigub palju jalakäijaid ja rattureid, kehtestada piirkiiruseks 30 kilomeetrit tunnis. Liiklusohutuse tagamiseks nõuab parlament ka nulltolerantsi joobes juhtimisele, sest hinnanguliselt on 25% liiklussurmadest seotud alkoholi ning 15% narkootikumide tarbimisega.

Piirangud nutiseadmetele ja maksusoodustused

Lisaks soovib parlament, et Euroopa Komisjon kaaluks ohutu sõidurežiimi programmi lisamist autojuhtide nutiseadmetesse. Samuti peaks kõrge ohutustasemega sõidukite omanikele kehtima maksusoodustused ning atraktiivsed liikluskindlustusskeemid.

Parem infrastruktuur ja koordineerimine

Raport leiab, et EL peab suurendama kestlike ja arukate liiklusohutusprogrammide rahastamist, mis keskenduksid kõige suurema õnnetuste arvuga piirkondadele. Lisaks peaksid liikmesriigid käivitama liiklusohutuse fondid, mis suunavad liiklustrahvidest laekunud raha liiklusohutuse tagamisse.

ELi liiklusohutuspoliitika tuleviku kujundamiseks soovib parlament, et Euroopa Komisjon kaaluks Euroopa maanteetranspordi ameti loomist, mille ülesanne oleks toetada säästvat, turvalist ja arukat maanteetransporti.

Raportöör Elena Kountoura (The Left, Kreeka): ”Liiga kaua oleme me talunud lubamatult suurt hukkunute arvu Euroopa teedel. Kui ELil ja liikmesriikidel on tugev poliitiline tahe, piisav rahastus ja pühendumine, siis on realistlik saavutada aastaks 2030 liiklussurmade vähenemine poole võrra. Me teame, mis põhjustab liiklussurmasid, seetõttu kutsume Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsusi astuma konkreetseid samme elude päästmiseks, näiteks alandama piirkiirust linnades 30 kilomeetrini tunnis.”

Lisateave
 
 Raport
 Raportöör Elena Kountoura (The Left, Kreeka)
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Liiklusohutus ELis
 Liiklusohutuse statistika
 Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
 Elamupiirkondades peaks piirkiirus olema 30 km tunnis. ©AdobeStock/Björn Wylezich
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu