skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/10/2021

EL ja USA peavad olema võrdsed partnerid, et tulla toime üleilmsete väljakutsetega

EL peab tugevdama strateegilist sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes. Afganistani õppetunnid vajavad Atlandi-ülest arutelu. Ühine lähenemine Hiinaga seotud küsimustele.

ELi ja USA suhetes on vajalik tõhusam kooskõlastamine, lisaks peab EL tugevdama oma strateegilist autonoomiat.

ELi ja USA suhteid käsitlev raport tunnustab USA pühendumust reeglitel põhinevale mitmepoolsusele ning rõhutab, et vajalik on tihe koostöö USA ja sarnaselt mõtlevate riikide vahel.

Atlandi-üleses koostöös peab EL püüdlema USAga sellise partnerluse poole, mis keskendub ühistele huvidele. Samas tuleb ELil tugevdada oma strateegilist sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes ning kaitsta liidu diplomaatilisi, julgeoleku- ja majandushuve.

Ühine lähenemine Hiinaga seotud küsimustele

Atlandi-üleste pingete vältimiseks peavad USA ja EL paika panema ühise lähenemise Hiinaga seotud küsimustes. Parlament tunnustab India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia abil saavutatud edu, ent rõhutab, et koostöös Hiinaga tuleb pidada silmas inim- ja vähemuste õiguste kaitset ning pingete leevendamist Lõuna- ja Ida-Hiina mere piirkonnas, Hongkongis ja Taiwanil.

Samuti on vajalik tõhusam omavaheline konsulteerimine, et vältida tulevikus selliseid pingeolukordi nagu kaasnes USA, Ühendkuningriigi ja Austraalia kolmepoolse julgeolekukokkuleppe AUKUS sõlmimisega.

Raport märgib ka, et ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu avakoosoleku plaanipärane toimumine 29. septembril Pittsburghis oli positiivne samm ning vaidlusküsimusi tuleb arutada avatult ja otsekoheselt.

Afganistani õppetunnid

Raport mõistab hukka Afganistani vägivaldse ülevõtmise Talibani poolt pärast USA ja Euroopa vägede väljaviimist ning nõuab põhjalikku Atlandi-ülest arutelu Afganistani missiooni õppetundide üle. Lisaks rõhutab parlament, et vajalik on Atlandi-ülene koostöö Afganistani naaberriikidega, et aidata seal varjupaiga leidnud Afganistani inimesi.

Raportöör Tonino Picula, (S&D, Horvaatia): ”Vajame uuenenud ja tugevat Atlandi-ülest partnerlust, et tegelda ühiste väljakutsetega. Mõned neist on ümbritsenud meid juba aastakümneid, mõned on osa uuest globaalsest dünaamikast. Kahtlemata on USA endiselt ELi lähim ja tähtsaim strateegiline partner. Ja ma usun, et strateegiliselt autonoomne Euroopa Liit oleks Ameerikale parim partner!”

Raport kiideti heaks kolmapäeval. Poolt hääletas 550, vastu 83 ja erapooletuks jäi 55 parlamendiliiget.

Lisateave
 
 Raport
 Arutelu videosalvestus (06.10.2021)
 Raportöör Tonino Pikula (S&D, Horvaatia) pressikonverentsi videosalvestus (05.10.2021)
 Väliskomisjoni pressiteade (15.07.2021)
 Menetlustoimik
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ELi-USA suhete tulevik (30.09.2021)
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Julgeoleku- ja kaitsepoliitika korraldus ELis ja USAs (29.09.2021)
 Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
 EL ja USA peavad taas saama võrdseteks partneriteks. ©Weyo/AdobeStock
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu