skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/10/2021

EYE 2021: Noored esitasid oma ettepanekud Euroopa tuleviku kujundamiseks

Noored kogu Euroopast arutasid, milline peaks olema homne EL. Enim toetust leidnud ettepanekud esitatakse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogule.
10 000 osalejat, 2000 ideed, 160 arutelu.

10 000 noort osalejat rõhutasid ringmajanduse, mitmekeelsuse ja õigusriigi olulisust tuleviku Euroopas.

8.-9. oktoobril toimus Euroopa noorteüritus EYE 2021, millel arutati enam kui 2000 ideed tuleviku Euroopa kujundamiseks. Kokku osales hübriidüritusel Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoones ja veebis enam kui 10 000 noort.

EYE 2021 on osa Euroopa tuleviku konverentsist, mille ideekorje algas koostöös Euroopa noorteorganisatsioonidega juba mais 2021 veebiplatvormil youthideas.eu. Viie kuu jooksul laekus sinna enam kui 2000 ettepanekut, mida arutati EYE 2021 paneelides ja töötubades.

Noored esitasid muuhulgas konkreetsed ideed selleks, et edendada ringmajandust, kaitsta paremini õigusriiki ja Euroopa väärtusi ning parandada võõrkeelte õpetamist ELi koolides.

Kuna hetkel seisavad ELi ees mitmed suured väljakutsed, sealhulgas võitlus kliimamuutustega, COVID-19 pandeemiast taastumine ja rahvusvahelised julgeolekuküsimused, arutasid noored ka ettepanekuid föderaalsema Euroopa loomiseks ning rõhutasid, et ettevõtted peavad vastutama oma tegevuse eest ning heastama keskkonnale ja rahvatervisele tekitatud kahju.

Noorte hulgas enim toetust pälvinud ettepanekud esitatakse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogule, mis toimub 22.-23. oktoobril 2021 Strasbourgis.

Lisateavet noorteürituse EYE 2021 kohta leiad siit.

Lisateave
 
 Euroopa noorteüritus EYE
 EYE Facebookis
 EYE Instagramis
 EYE Twitteris
 Noorteüritusel EYE2021 osales 10 000 noort kogu Euroopast. © European Union 2021 - EP
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
 
Federico DE GIROLAMO
Press Officer / Editorial Coordinator
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu