skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

EP täiskogu uudiskiri – Strasbourg, 18.–21. oktoober 2021

Päevakorras:  Poola õigusriik. Pandora paberid. Kliimamuutused. "Talust taldrikule".

 Poola sammud on väljakutse ELi õiguskorrale ja Euroopa väärtustele

Parlament arutab Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Poola peaministri Mateusz Morawieckiga Poola konstitutsioonikohtu hiljutist otsust.

 Pandora paberite skandaal: parlament nõuab tegusid

Kiiremas korras tuleb kõrvaldada lüngad õigusaktides, mis on seni võimaldanud massilist maksudest kõrvalehoidmist.

 Kliimamuutused: COP26 peab seadma ambitsioonikad eesmärgid

COP26 kliimakohtumisel Glasgow's tuleb kokku leppida kiirendatud ülemaailmsetes meetmetes, samuti peab EL jääma kliimamuutuste vastu võitlemisel maailma liidriks.

 „Talust taldrikule“: toidutootmine peab olema jätkusuutlik

Uue tegevuskava eesmärk on toota tervislikumat toitu, tagada toidujulgeolek, kindlustada põllumajandustootjatele õiglane sissetulek ning vähendada põllumajanduse ökoloogilist jalajälge.

 Parlament nõuab läbipaistvamat vaktsiinipoliitikat

Vaktsiinide arendamine, hankimine ja jaotamine peab olema läbipaistev, samuti tuleb paika panna ELi globaalne roll võitluses pandeemiaga.

 Uued reeglid tagavad liiklusõnnetuse ohvritele parema kaitse

Neljapäeval hääletab parlament liikluskindlustuse direktiivi ajakohastamist, et tagada ELi kodanike parem kaitse ja võrdne kohtlemine liiklusõnnetuste puhul.

 Parlament soovib kultuuri- ja loomemajanduse töötajatele paremaid sotsiaalseid tagatisi

Parlament esitab ettepanekud, mille eesmärk on parandada pandeemias tugevalt pihta saanud kultuuri- ja loomemajanduse töötajate sotsiaalset ja majanduslikku olukorda.

 Meedia- ja audiovisuaalsektor vajab kohest tuge

Parlamendiliikmed on mures Euroopa uudisajakirjanduse tulude vähenemise, meediavabaduse olukorra ning ülemaailmsete veebiplatvormide mõju pärast.

 Muud päevakorrapunktid

 
 

Lisateave

 

 Päevakorra projekt

 Täiskogu otseülekanne

 Pressikonverentsid ja muud üritused

 Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

 EP Newshub

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu