skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/09/2021

Arutelu olukorrast Euroopa Liidus: võitlus pandeemiaga, taastekavad, kliima ja välispoliitika

Traditsiooniline arutelu olukorrast Euroopa Liidus keskendus ELi ees seisvatele pakilistele väljakutsetele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen alustas oma kõnet olukorrast Euroopa Liidus tõdemusega, et sajandi suurima ülemaailmse tervisekriisi ja aastakümnete sügavaima majanduskriisi ajal „otsustasime me minna üheskoos. Ühtse Euroopana. Ja me võime selle üle uhked olla.” Von der Leyen rõhutas, et Euroopa on vaktsineerimise osas maailmas juhtpositsioonil ja jagab teiste riikidega poole oma vaktsiinitoodangust. Seega on praegu esmatähtis kiirendada ülemaailmset vaktsineerimist, jätkata jõupingutusi Euroopas ja valmistuda tulevasteks pandeemiateks.

Tulevikku vaadates märkis von der Leyen, et „õnnestumise või läbikukkumise võtmesõna on digitaalsus” ja teatas, et ettevalmistamisel on uus pooljuhte käsitlev õigusakt, mille eesmärk on ühendada tipptasemel uurimis-, projekteerimis- ja testimisvõime ning koordineerida ELi ja liikmesriikide investeeringuid. Kliimamuutusest kõneldes tõdes von der Leyen, et „kuna see on inimtekkeline, on meie võimuses midagi ette võtta” ning rõhutas, et EL oli maailma esimene suur majandus, kes esitas laiaulatuslikud õigusaktid kliimavaldkonna korraldamiseks. Lisaks lubas komisjoni president kahekordistada ELi välisabi elurikkuse rahastamiseks ning tegi ettepaneku eraldada kliimaprojektide rahastamiseks 4 miljardit lisaeurot.

Välis- ja kaitsepoliitikast kõneldes keskendus von der Leyen küber- ja hübriidohtudele ning rõhutas, et Euroopa vajab ühtset küberkaitsepoliitikat. Samuti teatas komisjoni president, et Prantsusmaa eesistumise ajal leiab aset Euroopa kaitseteemaline tippkohtumine.

Manfred WEBER (EPP, Saksamaa) keskendus Covid-19 kriisi sotsiaalsetele ja majanduslikele tagajärgedele ning ütles, et Euroopa peab kiiremas korras looma uusi töökohti, sealhulgas tervisevaldkonnas. Ta rõhutas, et vaja on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kriisiprogrammi transpordi- ja digisektorite toetuseks, samuti tegevuskava bürokraatia vähendamiseks. Samuti ütles Weber, et Euroopa kaitsevõime tugevdamiseks on vaja kiirreageerimisjõude ning Europolist peaks tulevikus saama Euroopa FBI.

Iratxe GARCÍA (S&D, Hispaania) hindas positiivselt Euroopa Liidu võitlust pandeemia ja selle tagajärgedega: „70% elanikkonnast on vaktsineeritud, vaba liikumine on taas reaalsus ning NextGenerationEU taastekava vahendeid juba jagatakse“. Samuti kulgeb Garcia sõnul plaanipäraselt üleminek rohelisemale majandusele. Küll aga lisas ta, et „me ei ole teinud piisavalt palju, et kindlustada kodanike heaolu“ ning tõdes, et kriis on suurendanud ebavõrdsust ning tabanud valusamalt just kõige haavatavamat osa elanikkonnast.

Dacian CIOLOŞ (Renew, Rumeenia) rõhutas, et Euroopa väärtused on ELi alustalad ja kutsus komisjoni tungivalt üles kasutama õigusriigi tingimuslikkuse nõuet, et lõpetada ELi raha eraldamine neile riikidele, kus ei ole tagatud kohtusüsteemi sõltumatus, kus mõrvatakse ajakirjanikke ja kiusatakse taga vähemusi.

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, Belgia) nõudis ambitsioonikamat kliimapoliitikat: „Kiiremini, kõrgemale, tugevamini! Viimane aeg on rakendada planeedi päästmiseks olümpiaeesmärke”. Samuti rõhutas Lamberts, et kõigile inimestele väärika elu tagamiseks on vaja muuta eelarve- ja sotsiaalsüsteeme. Välispoliitika osas märkis Lamberts, et ainult oma suveräänsust jagades võib EList saada maailmaareenil "raskekaallane" ning lisas, et „Euroopa kindlusest” ei saa kunagi arvestatavat geopoliitilist tegijat.” Lisaks avaldas ta kahetsust, et ELi riikide peamine mure Afganistani pärast näib olevat vältida seda, et ükski afgaan oma jala Euroopa pinnale tõstaks.

ELi kodanikud ei vaja teie “magusaid kõnesid”, vaid soovivad, et „nad lihtsalt rahule jäetaks”, ütles Jörg MEUTHEN (ID, Saksamaa). Ta kritiseeris komisjoni kulukaid plaane - näiteks rohelepet ja taasterahastut -, mille kulud peavad lõpuks kinni maksma kodanikud. Samuti hoiatas Meuthen kasvava bürokraatia eest ja taunis üleminekut rohelisele energiale, soovides, et rohkem rõhku pandaks hoopis tuumaenergia arendamisele.

Raffaele FITTO (ECR, Itaalia) hoiatas, et „NextGenerationEU vahenditest üksi ei piisa” ja nõudis stabiilsuspakti reformimist. Samuti kutsus ta üles muutma riigiabi eeskirju ja keskenduma autonoomsemale kaubanduspoliitikale. „Keskkonnaküsimusi ei saa lahendada, kui me ei arvesta maailmas toimuvat ja selle mõju meie tootmissüsteemidele," lisas ta. Kõneldes õigusriigi olukorrast mõistis Fitto hukka "enamuse poliitilise surve, mis ei austa liikmesriikide pädevusi".

Martin SCHIRDEWAN (The Left, Saksamaa) tõdes, et proua von der Leyen kiitis küll iseennast, ent ei andnud mingeid vastuseid tänastele probleemidele. Schirdewan nõudis vaktsiinide patendikaitse kaotamist ja nentis hukkamõistvalt, et kümme Euroopa rikkaimat miljardäri on pandeemia ajal oma varandust veelgi kasvatanud, samal ajal kui iga viies laps ELis kasvab vaesuses või vaesusohus.

Sõnavõttude videosalvestused:

Ursula VON DER LEYEN, Euroopa Komisjoni president

Manfred WEBER (EPP, Saksamaa)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, Hispaania)

Dacian CIOLOŞ (Renew , Rumeenia)

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, Belgia)

Jörg MEUTHEN (ID, Saksamaa)

Raffaele FITTO (ECR, Itaalia)

Martin SCHIRDEWAN (The Left, Saksamaa)

Lisateave
 
 Arutelu videosalvestus
 Euroopa Komisjoni veebileht: Kõne olukorrast Euroopa Liidus
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Von der Leyeni komisjoni 6 poliitilist prioriteeti
 EP multimeediakeskus: tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
 ELi olukorra arutelu keskmes oli koroonakriisi ületamine ja lähituleviku väljakutseid.
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu