skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/09/2021

Arutelu „Ränne ja Euroopa Liit“

Neljapäeval, 23. septembril kl 14.30–15.45 toimub Tallinnas Euroopa Elamuskeskuses arutelu “Ränne ja Euroopa Liit: väljakutsed ja võimalused”.

Rände teema on viimastel aastatel tekitanud Euroopas palju vaidlusi ning on ühe sihtteemana arutlusel ka käimasoleval Euroopa tuleviku konverentsil. Vestlusringis tulevad jutuks rände sotsiaalmajanduslikud mõjud nii lähte- kui sihtriikidele, samuti võimalused rändega seonduvate riskide maandamiseks. Kuidas mõjutab ränne tööturgu ja palgataset? Milline on seos majandusarengu ning rändeliikumiste vahel? Millised on tänased Euroopa Liidu ees seisvad rändest tingitud väljakutsed ja võimalused?

Vestlusringis osalevad Euroopa Parlamendi asepresident Roberta Metsola, Jüri Gümnaasiumi õpilane Eneken Riin Salong ning Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitseekspert Susanne Veevo.  Arutelu juhib MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Arutelu toimub inglise keeles ning selle otseülekannet on võimalik jälgida Euroopa Parlamendi Büroo Facebooki lehel. Ülekande jälgijatel on Sli.do keskkonnas võimalik esitada arutelus osalejatele ka küsimusi.

Arutelu korraldab Euroopa Parlamendi Büroo Eestis koostöös MTÜga Mondo.

Taust

Ürituse sihtgrupp on gümnaasiumiastme õpilased ja õpetajad ning sellega saab ühtlasi alguse ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS uus õppeaasta Eestis. 2016. aastal alguse saanud EPAS programmi eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Programmi tegevustes on oodatud osalema Eesti gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilased vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajad.

 

Euroopa Parlamendi büroo Eestis

630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu