skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/09/2021

Ühtne laadija: kauaoodatud ettepanek jõudis Euroopa Parlamenti

Ligi kümme aastat on Euroopa Parlament nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse laadija ettepaneku, mis aitaks võidelda elektroonikajäätmetega ja muudaks tarbijate elu lihtsamaks.

 

Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO) on aastaid nõudnud ühtse laadija väljatöötamist. Seda nii omaalgatuslike raportite, resolutsioonide kui volinikele esitatud küsimuste kaudu.

Juba 2014. aastal, kui toimusid raadioseadmete direktiivi (RED) läbirääkimised, nõudis parlament tungivalt kõigile mobiiltelefonidele ühtse laadija väljatöötamist. Mobiiltelefonide laadijate ühtlustamist on nõudnud ka mitmed teised algatused, näiteks 30. jaanuaril 2020 vastu võetud resolutsioon.

10. veebruari 2021. aasta resolutsioonis ringmajanduse tegevuskava kohta nõudis parlament, et komisjon esitaks viivitamatult ettepaneku mobiiltelefonide ja muude nutiseadmete standarditud, ühilduva ja koostalitlusvõimelise laadija loomiseks.

Tsitaat

Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimehe Anna Cavazzini (Greens/EFA, Saksamaa) avaldus:

„Terve kümnendi on Euroopa Parlament nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse laadija ettepaneku, et võidelda elektroonikajäätmetega, muuta tarbijate elu lihtsamaks ja anda neile võimalus teha jätkusuutlikke valikuid.

Algatus sisaldab paljusid meie komisjoni jaoks olulisi elemente, nagu laadimispistikute ühtlustamine, mis võimaldab siseturu tõrgeteta toimimist, tagab tõhusa tarbijakaitse ja elektroonikajäätmete vähendamise.

Peame lõpuks ometi lahti saama meie sahtleid täitvatest kaablipundardest. Meil kõigil on villand sellest, et seljakotti sattunud laadija ei sobi seadmele, mis meil parasjagu kaasas on. Ühtsed laadijad aitavad säästa tarbijate raha ja planeedi ressursse.

Elektroonikajäätmed on üks kiiremini kasvavaid jäätmevooge ELis. Eriti oluline on, et uued eeskirjad kehtiksid mitte ainult nutitelefonide, vaid ka tahvelarvutite ja muude mobiilseadmete kohta, nagu parlament on nõudnud. Samuti tuleb arvesse võtta tehnoloogia kiiret arengut, eriti seetõttu, et komisjon on ettepaneku esitamisega niigi palju aega raisanud.

Parlamendi poolelt teeme kõik endast oleneva, et tagada sujuv koostöö komisjoni ja nõukoguga ning jõuda kokkuleppele, millest on kasu nii Euroopa tarbijatele kui ka tööstusele ning mille keskmes on Euroopa roheleppe eesmärgid.”

Lisateave
 
 Pressiteade: Parlament soovib siduvaid eeskirju ühtsele laadijale (30.01.2020)
 Pressiteade: Saadikud soovivad ühtset laadijate kõikidele mobiiltelefonidele (13.03.2014)
 Täiskogu arutelu: Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (13.01.2020)
 Laadijad tekitavad igal aastal kuni 11 000 tonni elektroonikajäätmeid. © EP
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer
(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imco-press@europarl.europa.eu
EP_SingleMarket
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu