skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/02/2021

Briifing. Euroopa ravimiturg: hetkeseis ja väljakutsed

Euroopa ravimituru hetkeseisule pühendatud briifing teisipäeval, 9. veebruaril kl 14.30–15.45.

Olukorda analüüsivad Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna juhataja Eda Lopato, Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp, Eesti Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu tegevjuht Teet Torgo.

Arutelu juhib Arp Müller.

Viimastel aastatel on Euroopa Liit korduvalt seisnud silmitsi raviminappusega. See on kasvav oht rahvatervisele ja tervishoiuteenuste kvaliteedile. Probleem ei peitu üksnes tootmisvõimsustes, vaid on tihedalt seotud ELi suure sõltuvusega kolmandate riikide tootjatest, ravimiinnovatsiooni rahastamisest, ravimivarude jaotusest liikmesriikide vahel ning hinnakujundusest.

Euroopa Parlamendi raviminappust käsitlev resolutsioon tõi sõlmprobleemidena välja selle, et

- 40 % liidus turustatavatest valmisravimitest on pärit kolmandatest riikidest;

- Euroopa ravimitööstuse tarneahel toetub suuresti alltöövõtjatele, kes toodavad ravimite toorainet väljaspool ELi, kus tööjõukulud ja keskkonnastandardid on madalamad;

- mitmete levinud igapäevaravimite puhul on EL äärmiselt sõltuv Hiinast ja Indiast – need kaks riiki toodavad 60% maailma paratsetamoolist, 90% penitsilliinist, 50% ibuprofeenist;

- ravimite hinnad on liikmesriigiti erinevad, mis soodustab nn paralleelset eksporti riikidesse, kus ravimit müüakse kallimalt;

- ravimite kättesaadavus on ELi riikides erinev, see on probleem eelkõige väiksemates riikides, samuti harvikravimite puhul.

Briifingu eesmärk on tutvustada Euroopa Parlamendi seisukohti raviminappuse küsimuses ning arutada koos Eesti ravimivaldkonna asjatundjatega lahendusvariantide üle.

Briifing toimub Zoomi keskkonnas.

 

Osalemiseks palun registreeruge eptallinn@ep.europa.eu

Taustainfo:

Euroopa Parlamendi 17.10.2020 resolutsioon ravimite nappuse kohta (2020/2071(INI))
EP 16.7.2020 uudisruumi teema Ravimite puudus ELis: põhjused ja lahendused
EPRSi briifing Addressing shortages of medicines, aprill 2020