skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/02/2021

Euroopa Parlament kritiseeris ELi välispoliitika juhi visiiti Moskvasse

Parlamendiliikmed rõhutasid teisipäevases arutelus, et Borrelli visiit Moskvasse poleks tohtinud aset leida ning EL on olnud Venemaa agressiivse poliitika suhtes liiga passiivne.

Teisipäeva pärastlõunal toimunud arutelus ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga olukorrast Venemaal sõnasid paljud parlamendiliikmed, et eelmise nädala visiidi ajastus oli vale, arvestades ELi ja Venemaa suhete halvenemist juba pikemat aega, Venemaa jätkuvat agressiooni Ukrainas, meeleavalduste mahasurumist, opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi vahistamist ning ELi diplomaatide väljasaatmist riigist. Borrell sõnas oma avakõnes, et soovis näha, kas Venemaa valitsus on huvitatud erimeelsuste lahendamisest, kuid lisas, et tema visiit osutab vastupidisele.

 

Venemaa soovib õõnestada Euroopa Liitu

 

Paljud kõnelejad rõhutasid, et kuni Euroopa Liit jätkab inimõiguste ja õigusriigiga seotud küsimuste tõstatamist, ei ole Venemaa valitsus huvitatud vastastikuste suhete parandamisest. Samuti kritiseerisid parlamendiliikmed teravalt Venemaa välisministri Sergei Lavrovi suhtumist ELi ning käitumist kohtumistel ja pressikonverentsil Josep Borrelliga.

 

Saadikud rõhutasid ka seda, et ELi liikmesriigid ei ole suutnud leppida kokku tugevamates sanktsioonides Venemaa vastu, sealhulgas näiteks Nord Stream 2 gaasijuhtme ehitamise peatamises.

 

Arutelu on järevaadatav siit. (09.02.2021)

 

Sõnavõtu vaatamiseks klõpsake nimel:

Josep BORRELL FONTELLES Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja/Euroopa Komisjoni asepresident

Michael GAHLER (EPP, Saksamaa)

Kati PIRI (S&D, Madalmaad)

Dacian CIOLOŞ (Renew, Rumeenia)

Thierry MARIANI (ID, Prantsusmaa)

Sergey LAGODINSKY (Greens/EFA, Saksamaa)

Anna FOTYGA (ECR, Poola)

Clare DALY (Vasakpoolsed, Iirimaa)


Eesti parlamendisaadikute sõnavõtud

 

Riho Terras (EPP): “Teie külaskäigu ajastus oli äärmiselt ebasobiv, võttes arvesse Putini režiimi käimasolevaid repressioone vene rahva vastu. Oma visiidiga Te sümboolselt aktsepteerisite Vene võimude jõhkrat käitumist kui normaalset. Te esitasite ühisel pressikonverentsil Vene välisministriga valeväiteid selle kohta, et Euroopa Liidu liikmesriikide seas ei ole huvi ega initsiatiivi lisasanktsioonide kehtestamiseks. Te ei kaitsnud ELi huve ega astunud selgelt vastu Venemaa välisministri rünnakutele, mille sihtmärgiks oli EL ja meie liitlane Ameerika Ühendriigid. Te ei katkestanud oma visiiti, kui saite teate ELi riikide diplomaatide väljasaatmisest Venemaalt. Loodan, et saate oma vigadest aru, teete oma järeldused ja tegutsete vastavalt.“


Sven Mikser (S&D): “Küsimus pole selles, kas me peaksime Venemaaga rääkima. Muidugi peame! Küsimus on selles, kuidas me räägime ning millise seisukoha võtame, kui räägime. Peame rääkima Venemaaga selgelt ja enesekindlalt ning eelkõige moraalse autoriteedi positsioonilt. Peame pidama alati meeles, kes me oleme ning kellega me räägime. Me oleme Euroopa Liit. Me oleme maailma juhtiv demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste edendaja. Me oleme reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kaitsja. Venemaa seda ei ole. Venemaa on riik, mis on ainuüksi sel sajandil rünnanud kaht oma naaberriiki ning jätkab nende territooriumi okupeerimist. See on riik, mis rikub pidevalt rahvusvahelisi kokkuleppeid. Režiim, mis vägivaldselt piirab õigust rahumeelseteks meeleavaldusteks. Režiim, mille kriitikud peavad kartma oma elu pärast nii kodu- kui ka välismaal. Neid tõsiasju ei tohi ignoreerida. Me peame kohtlema Venemaad sama rangelt ja ühemõtteliselt nagu teisi sarnaseid režiime. Ainult juhul, kui meie suhtlus Kremliga põhineb moraalsel selgusel, järjepidevusel ja ühtsusel võime oodata, et meid võetakse kuulda ja meid võetakse tõsiselt.”


Urmas Paet (Renew): “Moskva visiit oli halvasti ajastatud. Vaatamata ELi üleskutsetele mitte vahistada Aleksei Navalnõid ja lõpetada meeleavaldajate ahistamine, tegutseb Venemaa risti vastupidiselt ja soovitab ELil vait olla. Saates visiidipäeval riigist välja mitu ELi diplomaati ning väites avalikult, et EL pole usaldusväärne partner tõestas Venemaa taaskord, et ei soovi parandada suhteid ELiga, EL peab sellega arvestama ja saama lahti naiivsusest suhetes Venemaaga. Venemaa on oma geopoliitilised valikud teinud. Loodetavasti teeb EL juhtunust kiiresti oma järeldused, lisab sanktsioonide nimekirja inimõiguste rikkujad ning peatab NordStream 2, mis on vastuolus ELi energiajulgeolekuga.”

Lisateave
 
 Pressiteade: „Parlament nõuab oluliselt rangemaid ELi sanktsioone Venemaa vastu“ (21.01.2020)
 Videoklipp: Aleksei Navalnõi vahistamine Moskvas: väliskomisjoni esimehe David McAllisteri (EPP, DE) ja raportöör Andrius Kubiliuse (EPP, LT) sõnavõtud
 Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. aasta resolutsioon olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine
 EP Multimeediakeskus: tasuta fotod, video- ja helimaterjalid (ELi-Vene suhted)
 Euroopa Parlament kritiseeris ELi välispoliitika juhi visiiti Moskvasse
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
EP_ForeignAff
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu