skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/02/2021

Euroopa Parlament: COVID-19 vaktsiinide tootmist peab kiirendama

Parlamendiliikmed rõhutavad, et ühised jõupingutused COVID-19 pandeemia seljatamiseks peavad jätkuma. Lisaks tuleb leida viise vaktsiinide tootmise kiirendamiseks.

Kolmapäeval toimunud täiskogu arutelul ELi Nõukogu eesistujariigi Portugali ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga olid peateemadeks ELi vaktsineerimisstrateegia viimased arengud ning pandeemia hetkeolukord. President von der Leyen kaitses ELi valikut tellida vaktsiine ühiselt. Lisaks toonitas ta, et otsus mitte teha järeleandmisi vaktsiinide ohutuse ja tõhususe osas oli ainuõige. Samas möönis von der Leyen, et tehtud vigadest tuleb õppida, sest võitlus viirusega ei ole lõppenud.

Paljud parlamendiliikmed rõhutasid, et ELi otsused sõlmida ühised vaktsiinilepingud ja tagada kodanike õigused ja ohutus on olnud õiged. Mitmed kõnelejad rõhutasid, et EL peab töötama ka selle nimel, et tagada vaktsiinide õiglane jaotus kogu maailmas, sest COVID-19 oht on möödas alles siis, kui olukord kõigis riikides normaliseerub.

Mitmed parlamendiliikmed leidsid, et EL alahindas vaktsiinide massitootmise väljakutseid ning et nüüd tuleb esmajärjekorras leida konkreetseid viise tootmise kiirendamiseks. Arutelus tõsteti esile ka seda, et EL peab tõkestama vaktsiinide kohta levivat väärinformatsiooni ning tagama läbipaistvuse, mis aitaks suurendada usaldust.

Kuna vaktsiinilepingute ja -tootmisega on seotud väga suured avaliku sektori investeeringud, kutsusid mitmed saadikud üles tõhustama parlamentaarset kontrolli vaktsiinistrateegia rakendamise üle, sealhulgas kõlas ka ettepanek moodustada Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon.

Arutelu saab järelvaadata siit. Üksikute sõnavõttude vaatamiseks klõpsa nimel:


Ana Paula Zacarias, eesistujariik Portugal

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen (1. osa2. osa3. osa)

Manfred Weber (EPP, Saksamaa)

Iratxe García Pérez (S&D, Hispaania)

Dacian Cioloş (Renew, Rumeenia)

Marco Zanni (ID, Itaalia)

Ska Keller (Greens/EFA, Saksamaa)

Beata Szydło (ECR, Poola)

Manon Aubry (Vasakpoolsed, Prantsusmaa)


Taust

Jaanuaris toimunud täiskogu arutelul avaldasid parlamendiliikmed laialdast toetust ELi ühisele lähenemisele võitluses pandeemiaga ning nõudsid COVID-19 vaktsiinilepingute ja vaktsiinide kasutuselevõtu täielikku läbipaistvust.

Lisateave
 
 Arutelu videoväljavõtted: ELi COVID-19 vaktsiinistrateegia hetkeseis (10.02.2021)
 Euroopa Parlamendi pressiteade: Parlamendiliikmed kutsuvad ELi riike üles suuremale läbipaistvusele COVID-19 vaktsiinivarude osas (5.02.2021)
 Euroopa Parlamendi pressiteade: COVID-19 vaktsiinid: EL peab tegutsema ühiselt (19.01.2021)
 Tasuta fotod, video- ja audiomaterjalid, mis on seotud ELi vaktsiinistrateegiaga
 Euroopa Parlament kutsub üles jätkama ELi jõupingutusi pandeemiaga võitlemiseks. ©European Union 2021-EP
 
Dana POPP
Press Officer
(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
EP_Environment
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu