skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/01/2023

Nädal Euroopa Parlamendis, 9.-13. jaanuar 2023

Selle nädala teemad: Välissekkumine. Euroopa Prokuratuur/ Euroopa Parlamendi liikmete puutumatus. Hispaania/ ELi väärtused. ELi kodanikud/ KOV valimised. Inflatsioon/ Ühine põllumajanduspoliitika. Eurobaromeetri uuring. Täiskogu ettevalmistused.

Välissekkumine. Neljapäeval arutab välissekkumise ja väärinfo erikomisjon (ING2) ettepanekuid, mille eesmärk on kaitsta ELi pahatahtlike välisosaliste sekkumise eest. Raport käsitleb ka 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistega seotud ohte ning ELi institutsioonide ja liikmesriikide ametiisikute mõjutamist.

Euroopa Prokuratuur/ Euroopa Parlamendi liikmete puutumatus. Neljapäeval esitab põhiseaduskomisjon ettepaneku parlamendi kodukorra muutmiseks, et viia see kooskõlla Euroopa Prokuratuuri (EPPO) mandaadiga. Uued reeglid annavad EPPO peaprokurörile võimaluse taotleda parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist.

Hispaania/ ELi väärtused. Neljapäeval arutab kodanikuvabaduste komisjon Hispaania justiitsministri Pilar Llop Cuencaga ELi väärtuste olukorda riigis. Kõne all on kohtusüsteemi kavandatud reformid, nn mäluseadus, samuti hiljutised kriminaalkoodeksi muudatused.

ELi kodanikud/ KOV valimised. Neljapäeval hääletab kodanikuvabaduste komisjon ettepanekut, mille eesmärk on võimaldada teistes ELi riikides elavatel ELi kodanikel hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel.

Inflatsioon/ Ühine põllumajanduspoliitika. Esmaspäeval arutab maaelukomisjon volinik Wojciechowskiga kõrge inflatsiooni mõju Ühise põllumajanduspoliitika eelarvele ning toidu ja loomasööda taskukohasust. Lisaks on kõne all Ukraina põllumajandustoodangu eksport.

Eurobaromeetri uuring. Neljapäeval avaldab Euroopa Parlament 12. oktoobrist 7. novembrini läbi viidud Eurobaromeetri uuringu tulemused.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 16.–19. jaanuari täiskogu istungiks, mille päevakorras on Rootsi eesistumise prioriteedid, Ukrainas toimepandud sõjakuritegude tribunali loomine, jäätmeveoeeskirjade karmistamine, samuti videomängudele uute tarbijakaitse reeglite kehtestamine.

Nädala detailse kava leiate siit.