skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/01/2023

Euroopa Parlamendi asepresidendiks valiti Marc Angel

Marc Angel (S&D, Luksemburg) võtab üle Eva Kaili koha parlamendi viienda asepresidendina.

Euroopa Parlamendi uus asepresident valiti kolmapäeval toimunud salajasel hääletusel kahes hääletusvoorus. Marc Angeli poolt hääletas teises voorus 307 parlamendiliiget ning ta valiti ametisse antud häälte absoluutse enamusega.

 

Esimese hääletusvooru tulemused

Hääletanud parlamendiliikmeid: 648

Erapooletuid: 93

Arvesse minevaid hääletussedeleid: 555

Valituks osutumiseks vajalik häältearv: 278

  • Marc ANGEL (S&D, Luksemburg) 263
  • Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Verts/ALE, Prantsusmaa) 113
  • Annalisa TARDINO (ID, Itaalia) 179

 

Teise hääletusvooru tulemused

Hääletanud parlamendiliikmeid: 645

Erapooletuid: 55

Arvesse minevaid hääletussedeleid: 590

Valituks osutumiseks vajalik häältearv: 296

  • Marc ANGEL (S&D, Luksemburg) 307
  • Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Verts/ALE, Prantsusmaa) 98
  • Annalisa TARDINO (ID, Itaalia) 185

Parlamendi 14 asepresidenti asendavad vajaduse korral presidenti ja juhatavad muu hulgas täiskogu istungeid. Samuti võib parlamendi president delegeerida neile muid ülesandeid. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis korraldab parlamendi tööd ja tegevust. Näiteks koostab juhatus parlamendi esialgse eelarve ning langetab haldus-, personali- ja organisatsioonilisi otsuseid. Juhatus koosneb parlamendi asepresidentidest ja kvestoritest ning selle koosseis peegeldab kogu parlamendi poliitilist tasakaalu.

Taust

Euroopa Parlamendi kodukord näeb ette, et kui asepresidendi ametikohale tuleb valida uus parlamendiliige, asub ta asepresidentide järjestuses oma eelkäija kohale. See tähendab, et Marc Angel võtab üle viienda asepresidendi positsiooni. Kandidaadi ülesseadmiseks pidi iga kandidaati toetama vähemalt 1/20 kõigist parlamendi liikmetest või vähemalt üks fraktsioon.

Lisateave
 
 Hääletuse videosalvestis (18.12.2023)
 Pressiteade Eva Kaili asepresidendi ametist tagandamise kohta (13.12.2022)
 Resolutsioon Katariga seotud korruptsioonikahtluste ning vajaduse kohta suurendada ELi institutsioonides läbipaistvust ja vastutust
 Euroopa Parlamendi poliitilised organid
 Parlamendi juhatust tutvustav infograafik
 Lobirühmad ja läbipaistvus
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Marc Angel (S&D, Luksemburg) valiti parlamendi viiendaks asepresidendiks. Tema täpne vastutusala on veel lahtine.
 
Maris KURME
Pressinõunik
(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu