skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/01/2023

Nädal Euroopa Parlamendis, 30. jaanuar – 3. veebruar 2023

Sel nädalal: Platvormitöötajate õigused. ELi-Ukraina tippkohtumine. Varjupaiga- ja rändeleppe hetkeseis. Rangemad reeglid poliitreklaamile. Olukord Afganistanis. Ukraina toetamine.

Platvormitöötajate õigused. Neljapäeval hääletab parlament oma seisukohti platvormitöö uute reeglite kohta. Eesmärk on tugevdada digiplatvormide töötajate õigusi, panna paika nende tööalane staatus ning tagada töötajate jälgimiseks ja hindamiseks kasutatavate algoritmide läbipaistvus.

ELi-Ukraina tippkohtumine. Neljapäeva hommikul arutab parlament komisjoni ja nõukoguga 3. veebruaril aset leidva ELi-Ukraina tippkohtumise keskseid teemasid. Parlamendi hinnangul peab EL jätkama Ukraina jõulist toetamist, tegema kõik, et Venemaa agressioonikuritegude uurimiseks loodaks erikohus ning töötama selle nimel, et Ukrainale saadetaks kaasaegseid relvi.

Ränne. Kolmapäeval arutab parlament varjupaiga- ja rändeleppe hetkeseisu, samuti hiljuti esitatud ettepanekuid, mis peaksid hõlbustama nende varjupaigataotlejate tagasisaatmist, kellel pole õigust ELi jääda.

Rangemad reeglid poliitreklaamile. Neljapäeval hääletab parlament oma nägemust uutest poliitilise reklaami reeglitest, mille eesmärk on tagada valimiste läbipaistvus ja tõkestada välissekkumist. Parlamendi hinnangul on esmatähtis tagada, et nii kodanikel, ametiasutustel kui ajakirjanikel oleks ülevaade sellest, kes reklaami tellis ja selle eest maksis, samuti tuleks keelustada mikrosihistamine.

Olukord Afganistanis. Kolmapäeval arutavad saadikud ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga olukorda Afganistanis, eelkõige naiste õiguste rikkumisi.

Ukraina toetamine. Teisipäeval arutavad väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed Ukraina presidendi kantselei juhi Andri Jermaki ja NATO endise peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga ettepanekuid suurendada sõjalist ja rahalist toetust Ukrainale.

Nädala detailse kava leiate siit.