skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/05/2023

Parlament soovib rohepesuvastast ja parandamisvõimalusi selgitavat tootemärgistamist

Neljapäeval toetas Euroopa Parlament eelnõu, mille eesmärk on parandada toodete märgistamist ja vastupidavust ning teha lõpp eksitavatele reklaamväidetele.

Üldised, tõendamata keskkonnaväited tuleb keelata.
Toodete kasutusiga piiravaid disainilahendusi ei tohi enam kasutada.
Tootele peavad sobima ka teiste ettevõtjate valmistatud varuosad ja tarvikud.
 

Parlamendi täiskogu kiitis suure häälteenamusega (544 poolt, 18 vastu ja 17 erapooletut) heaks läbirääkimispositsiooni direktiivi asjus, mis käsitleb tooteinfo täpsustamist ning eksitavate reklaamväidete ja rohepesu keelustamist. Direktiivi peamine eesmärk on aidata inimestel teha keskkonnasõbralikumaid ostuotsuseid ning ergutada ettevõtjaid keskenduma vastupidavamatele ja kestlikumatele toodetele.

Lõpp eksitavale reklaamile ja üldistele keskkonnaväidetele

Parlament soovib keelustada selliste üldiste keskkonnaalaste väidete kasutamise nagu „keskkonnasõbralik“, „looduslik“, „biolagunev“, „kliimaneutraalne“ või „öko“, kui nende kohta ei esitata täpsustavat teavet või tõendeid. Samuti tahab parlament keelata keskkonnaväited, mis põhinevad üksnes süsinikdioksiidi kompenseerimise süsteemidel.

Keelata soovitakse ka muud eksitavad reklaamitavad, nagu toote ühte osa puudutavate väidete üldistamine kogu tootele ja liiga optimistlike lubaduste andmine toote vastupidavusaja või lubatud kasutusintensiivsuse kohta. Seega ei tohi enam öelda, et pesumasin on valmistatud taaskasutatud materjalidest, kui see käib ainult masina trumli kohta, ega väita, et see peab vastu 500 kasutuskorda, kui masina mõni osa tuleb asendada juba 300 järel.

Tooteteabe lihtsustamiseks tahab parlament lubada üksnes ametlikel sertifitseerimiskavadel põhinevaid või ametiasutuste kehtestatud kestlikkusmärgiseid.

Võitlus toodete enneaegse vananemise vastu

Et tooted kestaksid kauem, soovib parlament keelata selliste disainilahenduste kasutamise, mis piiravad toote kasutusiga või põhjustavad enneaegseid rikkeid. Lisaks ei tohiks tootjad sihilikult piirata asjade funktsionaalsust, kui neid kasutatakse teiste ettevõtete valmistatud varuosade või tarvikutega (näiteks laadijad või tindikassetid).

Selleks et inimesed saaksid valida vastupidavamaid ja parandatavaid kaupu, peavad nad enne ostu tegemist teadma, kas toode on parandatav või mitte ning kui jah, siis kui kaua ja millistel tingimustel (kui kaua on tagatud varuosad ja tarkvaravärskendused, kas toodet saab parandada hõlpsasti või ainult ühes esinduses jms). Seepärast peaksid tooted olema vastavalt märgistatud.

Veel tegi parlament ettepaneku võtta kasutusele uus garantiimärgis, mis näitaks lisaks seadusega nõutava garantii pikkusele ka tootjate pakutava võimaliku lisagarantii pikkust. See aitaks kvaliteetseid kaupu paremini esile tõsta ja motiveeriks ettevõtteid keskenduma vastupidavusele.

Tsitaat

Pärast hääletust ütles raportöör Biljana Borzan (S&D, Horvaatia): „Kohe pärast garantiiperioodi lõppu katki minevate tarbekaupade aeg on möödas! Tarbijatele tuleb anda selget teavet parandamisvõimaluste ja parandamise maksumuse kohta. Tootemärgistuse järgi peab olema selge, millised kaubad on vastupidavamad ja kvaliteetsemad, ning sellest saavad kasu tootjad, kelle kaubad kestavad kauem. Eksitavatele keskkonnaväidetele tehakse lõpp ning edaspidi võib kasutada ainult sertifitseeritud ja tõendatud ökomärgiseid.“

Järgmised sammud

Euroopa Liidu Nõukogu võttis oma läbirääkimisvolitused vastu 3. mail. See tähendab, et parlamendi ja liikmesriikide vahelised läbirääkimised direktiivi lõpliku sisu ja sõnastuse üle võivad peagi alata.

Taustteave

Kavandatav direktiiv on osa esimesest ringmajanduse paketist, kuhu kuuluvad veel ökodisaini määrusehitustoodete määrus ja algatusraport ELi kestliku ja ringse tekstiili strateegia kohta. See sillutab teed uuele roheväidete direktiivile, milles täpsustatakse keskkonnaväidete esitamise tingimusi veelgi.

Vastu võetud õigusakt toetab kestlikku tarbimist, pakendamist ja tootmist ning jätkusuutlikku majanduskasvu ja innovatsiooni, nagu on soovitud Euroopa Tuleviku Konverentsi lõpparuande 5. ettepaneku meetmetes 1, 7 ja 10 ning 11. ettepaneku meetmes 2.

Lisateave
 Vastuvõetud tekst (11.05.2023)
 Arutelu videosalvestis (09.05.2023)
 Menetluse etapid
 Euroopa Parlamendi analüüs kestliku tarbimise ja tarbijakaitsealaste õigusaktide kohta (aprill 2020)
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Parlament tahab lõpetada ELis rohepesu ja ergutada ettevõtjaid keskenduma kvaliteetsematele toodetele. Foto: ©AdobeStock_ Olivier Le Moal
 
Maris KURME
Pressinõunik
(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu