skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/05/2023

Nädal Euroopa Parlamendis, 22.- 26. mai 2023

Komisjonides: Tööstusheite vähendamine. Kuritegelikul teel omandatud vara. 2024.aasta Euroopa Parlamendi valimised/ kohtade jaotus. ELi laienemine/ Põhja-Makedoonia ja Albaania. Euroopa kodanikualgatus "Julmust vältiv kosmeetika". 

Tööstusheite vähendamine. Kolmapäeval võtab keskkonnakomisjon vastu seisukoha ELi uute tööstusheite eeskirjade kohta. Reeglid hõlmavad praegu enam kui 30 000 suurt tööstusettevõtet ja 20 000 loomakasvatusettevõtet. Eesmärk on toetada suurte tööstusharude rohepööret, mis toob märkimisväärset kasu tervisele ja keskkonnale.

Kuritegelikul teel omandatud vara. Teisipäeval hääletab kodanikuvabaduste komisjon kuritegelikul teel omandatud vara tagasinõudmise ja konfiskeerimise reegleid. Eelnõu laiendab konfiskeerimisreeglite ulatust ning tagab, et kuritegelikult teel omandatud vara saaks kiiresti ja tõhusalt arestida. Hinnanguliselt kaob Euroopas organiseeritud kurjategijate kukrusse ligikaudu 139 miljardit eurot aastas.

2024.aasta Euroopa Parlamendi valimised/ kohtade jaotus. Kolmapäeval hääletab põhiseaduskomisjon eelnõu, mis käsitleb Euroopa Parlamendi kohtade arvu ja jaotust liikmesriikide vahel. Kohtade jaotamise aluseks on liikmesriikide rahvaarv ja kahaneva proportsionaalsuse põhimõte.

ELi laienemine/ Põhja-Makedoonia ja Albaania. Väliskomisjon võtab kolmapäeval vastu kaks resolutsiooni, milles hinnatakse Põhja-Makedoonia ja Albaania edusamme ELi liikmelisuse teel. Euroopa Parlamendi hinnangul peab Põhja-Makedoonia tegema jõupingutusi hea valitsemistava ja kohtusüsteemi parandamiseks, Albaaniapeab keskenduma õigusriigi ja põhiõiguste tagamisele.

Euroopa kodanikualgatus "Julmust vältiv kosmeetika". Neljapäeval arutab keskkonnakomisjon Euroopa kodanikualgatuse eestvedajatega loomkatsetete kasutamist kosmeetikatoodete väljatöötamisel. Kodanikualgatuse siht on tagada loomade heaolu ja keskkonnakaitse. Euroopa kodanikualgatus „Julmust vältiv kosmeetika”, mis soovib tugevdada loomkatsete keeldu, kogus aastaga ligi 1,5 miljonit allkirja.

Nädala detailse kava leiate siit.

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu