skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/03/2023

Nädal Euroopa Parlamendis, 20.–24. märts 2023

Sel nädalal parlamendis: Arutelu Euroopa Keskpanga presidendiga.Silicon Valley Bank. „Eesmärk 55“/ laevakütused.  Keskkonnakuriteod. Euroopa Prokuratuur. Pegasuse nuhkvara kasutamine Hispaanias. Õigusriigi olukord Poolas. Täiskogu ettevalmistused. 

Euroopa Keskpanga president. Esmaspäeval arutab majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga panga tegevust ebakindlas majanduskeskkonnas ja tugeva inflatsioonisurve all.

Silicon Valley Bank. Teisipäeval arutab majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Pangandusjärelevalve esimehe José Manuel Campa ja EKP järelevalvenõukogu esimehe Andrea Enriaga Silicon Valley panga krahhi ja selle mõju Euroopa finantsstabiilsusele.

„Eesmärk 55“/ laevakütused. Kolmapäeval kohtuvad parlamendi ja nõukogu läbirääkijad, et jõuda kokkuleppele ELi merendussektori süsinikdioksiidiheite vähendamises. Eesmärk on piirata laevade kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendada taastuvkütuste kasutamist, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Keskkonnakuriteod. Õiguskomisjon võtab teisipäeval vastu oma seisukoha seaduseelnõu kohta, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu. Ettepanek kehtestab uue keskkonnakuritegude loetelu ning sanktsioonid ettevõtetele ja üksikisikutele.

Euroopa Prokuratuur. Neljapäeval arutab Euroopa peaprokurör Laura Kövesi eelarvekontrolli ja kodanikuvabaduste komisjonidega Euroopa Prokuratuuri (EPPO) 2022. aasta tegevust.

Pegasuse nuhkvara kasutamine Hispaanias. Esmaspäeval ja teisipäeval külastab Pegasuse nuhkvara uurimiskomisjoni (PEGA) delegatsioon Madridi, et saada lisateavet nuhkvara väidetava kuritarvitamise kohta poliitikute, ajakirjanike ja kodanikuühiskonnale jälgimiseks. Parlamendiliikmed kohtuvad valitsusliikmete, kodanikuühiskonna esindajate ja ajakirjanikega.

Õigusriigi olukord Poolas. Neljapäeval arutab kodanikuvabaduste komisjon volinik Didier Reyndersi ja ekspertidega Poola kohtusüsteemi olukorda.

Täiskogu ettevalmistused. Fraktsioonid valmistuvad 29.–30. märtsil Brüsselis toimuvaks täiskogu istungiks, kus lõpphääletusel on palkade läbipaistvust ja internetis müüdavate toodete ohutust käsitlevad seadused. Parlament arutab ka 23.–24. märtsil toimuva Euroopa Ülemkogu tulemusi.

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu