skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/02/2023

Parlament kiitis heaks seisukoha platvormitöö direktiivi asjus

Neljapäeval, 2. veebruaril kiitis parlament heaks läbirääkimispositsiooni platvormitöötajate olukorra parandamiseks.

 

Mandaadi poolt hääletas 376 ja vastu 212 parlamendiliiget, 15 jäi erapooletuks. Kohe, kui ka nõukogu on oma läbirääkimispositsioonis kokku leppinud, alustatakse liikmesriikidega läbirääkimisi.

Uue direktiivi eesmärk on parandada platvormitöötajate töötingimusi, tagada, et nende töösuhe oleks korrektselt vormistatud, ning reguleerida seda, kuidas platvormitöötajaid algoritmide ja tehisintellekti abil jälgitakse ja hinnatakse.

Taust

President Roberta Metsola teavitas täiskogu tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni koostatud läbirääkimispositsioonist esmaspäeval, 16. jaanuaril, kuid läbirääkimiste alustamise ettepanekule esitati vastuväide. Seetõttu pandi otsus kodukorra artikli 71 kohaselt täiskogus hääletusele.

Lisateave

 

 Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv platvormitöö tingimuste parandamise kohta

 Menetlustoimik

 Parlament on valmis alustama nõukoguga läbirääkimisi platvormitöötajate töötingimuste parandamiseks. Foto: © Rido / Adobe Stock

 

Maris KURME

Pressinõunik

 

(+32) 2 28 43512 (BXL)

 

(+32) 477 99 06 65

 

maris.kurme@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu