skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/02/2023

EL võtab kasutusele uue sidesatelliitide võrgustiku

2024. aastal võtab Euroopa kasutusele uue IRIS2 sidesatelliitide võrgustiku, otsustas parlament.

Uut turvalist sidelahendust hakkavad kasutama muu hulgas ELi valitsusasutused ja hädaabiteenistused.

Võrgustik tugevdab ELi strateegilist autonoomiat ja julgeolekut ning aitab võidelda pärast Ukraina sõja puhkemist sagenenud Vene küberrünnakutega.

   
 

Teisipäeval andis parlament oma lõpliku heakskiidu määrusele, mis näeb ette Euroopa esimese mitut orbiiti hõlmava satelliidisüsteemi IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) rajamise. Sellega luuakse turvaline sidelahendus, mida hakkavad kasutama ELi valitsusasutused ja ametkonnad, hädaabiteenistused ja Euroopa Liidu esindused kogu maailmas. Süsteemi maksumus on 2,4 miljardit eurot.

Määrus tugevdab ELi strateegilist autonoomiat valdkonnas, mida ähvardab üha rohkem küberohte, eriti alates Venemaa sissetungist Ukrainasse.

Parlament keskendus nõukoguga peetud läbirääkimistel kava keskkonnamõjule ja kestlikkusele, täiendava kosmoseprügi ja valgusreostuse vältimisele ning süsteemi põhjustatava heite neutraliseerimisele.

Tsitaat

„Määrus annab Euroopale IRIS2 satelliidid ja tugevdab ELi autonoomiat kosmoses,“ kommenteeris raportöör Christophe Grudler (Renew, Prantsusmaa). „Uut võrgustikku saavad kasutada nii valitsusasutused kui ka kodanikud ning selle abil jõuab internet ka kõige halvemini ühendatud maanurkadesse. Ühtlasi hoiavad need satelliidid kosmosekeskkonda ja on võimalikult säästvad,“ lisas ta.

Järgmised sammud

Parlament kiitis uue õigusakti heaks 603 poolt- ja 6 vastuhäälega, erapooletuid oli 39. Nüüd peab uue määruse heaks kiitma ELi nõukogu, seejärel dokument allkirjastatakse ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Taust

Satelliitside on digi- ja rohepöörde kontekstis strateegiliselt oluline nii valitsustele kui ka kodanikuühiskonnale. See täiendab maavõrke ning aitab tagada ühenduvuse ka juhul, kui maavõrgud puuduvad või ei tööta.

Praegu puudub ELil nii kosmoses kui ka mitmel pool maal taristu, mille abil pakkuda valitsusasutustele, ettevõtetele ja kodanikuühiskonnale turvalist satelliitsideteenust. ELi rahvusvahelised partnerid ja rivaalid aga investeerivad sellistesse võimalustesse. Seepärast esitas Euroopa Komisjon 15. veebruaril 2022 ettepaneku tugevdada ELi kommunikatsiooniteenuste võrgustikku ning töötada välja ja võtta kasutusele mitut orbiiti kasutav süsteem, mis hõlmaks nii kosmost kui ka maapealset taristut.

Lisateave

 

 Vastuvõetud tekst (14.02.2023)

 Täiskogu arutelu videosalvestis (13.02.2023)

 Komisjoni veebileht uue satelliidisüsteemi IRIS2 kohta

 Pressikonverents raportöör Grudleri ja volinik Bretoniga (14.02.2023)

 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

 Menetlustoimik

 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade liidu turvalise ühenduvuse programmist aastateks 2023–2027 ning mitut orbiiti hõlmava satelliidisüsteemi rajamisest

 Fotod, videod ja helimaterjalid

 

Maris KURME

Pressinõunik

 

(+32) 2 28 43512 (BXL)

 

(+32) 477 99 06 65

 

maris.kurme@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu