skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/02/2023

Parlament: toetame Ukrainat sõjaliselt nii kaua kui vaja

Liikmesriigid peaksid tõsiselt kaaluma Ukrainale hävituslennukite saatmist.
ELis külmutatud Vene varasid tuleks kasutada Ukraina ülesehitamiseks.
EL peab oluliselt laiendama Kremli režiimile ja selle liitlastele kehtestatud sanktsioone.
Ukraina ühinemisläbirääkimisi tuleks püüda alustada juba käesoleval aastal.

Parlament nõuab, et liikmesriigid kaaluksid tõsiselt Ukrainale hävituslennukite, helikopterite ja sobivate raketisüsteemide andmist ning suurendaksid oluliselt laskemoonasaadetisi.

Parlament võttis Ukraina sõja aastapäeva eel vastu resolutsiooni, milles mõistab taas karmilt hukka Venemaa alustatud agressioonisõja ning kinnitab, et on vankumatult solidaarne Ukraina rahva ja juhtidega.

Muu hulgas lubab parlament toetada Ukrainale sõjalise abi andmist nii kaua kui vaja ning palub, et liikmesriigid kaaluksid tõsiselt Kiievile hävituslennukite, helikopterite ja sobivate raketisüsteemide andmist. Samuti peaksid liikmesriigid parlamendi hinnangul oluliselt suurendama laskemoonasaadetisi. Ukraina peab saama end kaitsta ning taastama kontrolli kogu oma rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi üle.

Sanktsioonid ja Vene külmutatud varade kasutuselevõtt

Parlament soovib, et kümnes sanktsioonipakett Venemaa ja selle liitlaste vastu jõustuks juba veebruari lõpus, kusjuures oluliselt tuleks laiendada sanktsioonide kohaldamisala. Lisaks rõhutab parlament vajadust tõhustada varem kehtestatud sanktsioonide jõustamist ning takistada nendest kõrvalehoidumist.

Tulevikku vaadates on parlamendi hinnangul vaja kiiresti välja töötada õiguskord, mis võimaldab ELis külmutatud Vene varad konfiskeerida ning kasutada neid Ukraina ülesehitamiseks ja Venemaa agressiooni ohvritele hüvitise maksmiseks. Kui sõda lõpeb, tuleb Venemaad kohustada maksma Ukraina ülesehitamise rahastamiseks suuri reparatsioone.

Ühinemisläbirääkimised

Parlament toonitab, et Venemaa agressioonisõda on põhjalikult muutnud Euroopa geopoliitilisi seisukohti ning uus olukord nõuab ELilt jõulisi, julgeid ja ulatuslikke poliitilisi, julgeoleku- ja finantsotsuseid. Seepärast tunneb parlament heameelt Ukraina nimetamise üle ELi kandidaatriigiks ning ärgitab kõiki osapooli alustama ühinemisläbirääkimisi juba käesoleval aastal, võttes siiski arvesse tulemuspõhise liitumisprotsessi korda, kriteeriume ja tingimusi.

Resolutsiooni poolt hääletas täiskogul 444 ja vastu 26 parlamendiliiget, erapooletuid oli 37.

Lisateave
 
 Resolutsiooni tekst (16.02.2023)
 Arutelu videosalvestis (15.02.2023)
 Pressiteade Volodõmõr Zelenskõi visiidi kohta Brüsselisse (09.02.2023)
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Euroopa Parlament toetab Ukrainat vankumatult nii kaua kui vaja. Foto: © Ludovic Marin / POOL/AFP.
 
Maris KURME
Pressinõunik
(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu