skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/02/2023

ELi rohepöörde ergutamiseks tuleb soodustada rattasõitu

EL peab välja töötama jalgrattastrateegia.
Vaja on luua juurde rattateid ja võidelda varguste vastu.
2024. aasta tuleks kuulutada Euroopa jalgrattasõidu aastaks.

Euroopa Parlament soovib ergutada jalgrattasõitu ja selle kaudu ka ELi rohepööret rohkemate rattateede ja -parklate loomise ning käibemaksu langetamisega.

Neljapäeval võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles ärgitab käsitlema jalgrattasõitu täieõigusliku transpordiliigina ja töötama välja Euroopa jalgrattastrateegia, mis seaks eesmärgiks kahekordistada 2030. aastaks jalgrataste kasutamist. Uut strateegiat on vaja, sest rattasõit on mitmeti kasulik: see toetab ELi rohepöörde eesmärke, parandab inimeste tervist ja õhukvaliteeti ning vähendab liiklusummikuid ja mürasaastet.

Jalgratturitega tuleks arvestada juba linnaruumi planeerimisel

Resolutsiooni kohaselt takistab jalgrattasõidu laiemat levikut peamiselt turvaliste parkimiskohtade ja jalgrattaradade puudumine. Senisest jõulisemalt tuleks võidelda ka rattavargustega. Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peaksid linnakeskkonna kujundamisel arvestama rattasõidu, taskukohaste elektrirataste ja rattajagamissüsteemidega. Rataste kasutamist aitaks soodustada näiteks parem koostoime teiste transpordiviisidega, sh jalgrattakohtade lisamine rongidesse ning turvaliste rattaparklate loomine jaamades ja liikuvussõlmedes.

Toetusmeetmed

Parlament julgustab liikmesriike ja kohalikke ametiasutusi investeerima oluliselt rohkem rattateede ehitamisse ning langetama jalgrataste ja elektrijalgrataste tarnimise, rentimise ja parandamise käibemaksumäära. Lisaks kutsub parlament komisjoni ja liikmesriike üles toetama jalgrataste ja varuosade tootmist Euroopas („Made in Europe“), sest see stimuleeriks ka ELi tööstust.

Veel soovib parlament, et 2024. aasta kuulutataks Euroopa jalgrattasõidu aastaks.

Tsitaat

Raportöör ja transpordikomisjoni esimees Karima Delli (Verts/ALE, Prantsusmaa) ütles: „Rattasõidu potentsiaal on tohutu ning parlament soovib seda Euroopas paremini ära kasutada. See oleks kasulik nii meie inimeste tervisele, keskkonnale kui ka majandusele. ELis töötab jalgrattasõiduga seotud valdkondades üle miljoni inimese. Samas on see sektor võimeline pakkuma aastaks 2030 juba kaks miljonit töökohta, kui töötame selleks välja selgepiirilise strateegia. Lisaks peaks jalgrataste tootmisest saama Euroopa tööstusstrateegia lahutamatu osa. Eurooplastel peaks olema võimalik sõita Euroopas valmistatud ratastega.“

Lisateave
 
 Resolutsiooni ettepanek ELi jalgrattastrateegia väljatöötamise kohta
 Pressikonverentsi videosalvestis
 Raportöör Karima Delli (Verts/ALE, Prantsusmaa)
 Menetlustoimik
 
Maris KURME
Pressinõunik
(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu