skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/01/2016

EP kinnitas autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimekirja

Parlament nimetas ametisse autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmed.

Neljapäeval toimunud hääletusel nimetas parlament ametisse autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmed. Komisjon hakkab uurima ELi heitkoguste mõõtmise reeglite rikkumisi ja väidetavaid läbikukkumisi ELi liikmesriikides ja Euroopa Komisjonis ELi standardite jõustamisel. Komisjon esitab vahearuande kuue kuu jooksul ja lõpparuande 12 kuu jooksul.

Uurimiskomisjoni esimene kohtumine toimub veebruaris, mil valitakse komisjoni esimees ja aseesimehed.

Uurimiskomisjoni ülesanneteks on:

  • uurida väidetavat Euroopa Komisjoni poolset kohustuse täitmata jätmist seoses talle antud ülesandega jälgida heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid
  • uurida seda, et väidetavalt komisjon ja liikmesriikide ametiasutused ei võtnud asjakohaseid ja tõhusaid meetmeid, et jälgida nende jõustamist ja keelata sõnaselgelt nn katkestusseadmete (defeat devices) kasutamine
  • uurida seda, et väidetavalt Euroopa Komisjon ei kehtestanud õigeaegselt katseid, mis peegeldavad tegelikke sõidutingimusi
  • uurida seda, et väidetavalt liikmesriigid ei võtnud kasutusele kõiki vajalikke meetmeid, et tagada rikkumiste eest ette nähtud karistuste rakendamine
  • koguda ja analüüsida teavet ning selgitada välja, kas komisjonil ja liikmesriikidel oli tõendeid katkestusseadmete kasutamise kohta enne, kui USA Keskkonnakaitseamet 18. septembril 2015. aastal rikkumisteatise väljastas.

menetlus: seadusandlik resolutsioon

Lisainfo

Uurimiskomisjoni liikmete nimekiri

Euroopa Parlamendi otsus autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta

EPRS taustainfo (ingl.k)

AV materjalid