skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Juuni 2016

Lennujaam
Erakorralist täiskogu istungit avades ütles Euroopa parlamendi president Martin Schulz, et tegemist on esimese korraga, kui istung on kokku kutsutud nii kiiresti.
EL ja Ühendkuningriigid
Ühendkuningriik peab täielikult austama enamuse oma kodanike tahet ja niipea kui võimalik astuma ametlikult välja EList enne uute suhete sõlmimist. Saadikud rõhutavad samuti vajadust kiirelt alustada reformidega, et tagada ELi vastamine oma kodanike ootustele.
Palestiina president Mahmoud Abbas
“Meie rahval on aeg elada vabaduses, ilma müüride ja kontrollpunktideta,” ütles Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas neljapäeval Euroopa Parlamendis peetud kõnes.
Panama papers
Neljapäeval kinnitas Euroopa Parlament “Panama paberite” uurimiskomisjoni liikmete nimekirja. Komisjoni mandaat võeti vastu 8. juunil.
Euroopa Parlament
Päevakorras: Iisraeli ja Palestiina presidendid peavad parlamendis kõned, taastuvenergia ja energiatõhusus ELis ja teised teemad.
Lennujaam
Neljapäeval andis parlament toetuse uutele ELi reeglitele, mis lihtsustavad teatud dokumentide nagu sünni- ja abielutunnistuste piiriülest esitamist, et edendada kodanike vaba liikumist ELis. 
Raha
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikut oma toetuse ELi maksudest kõrvalehoidumisega võitlemise direktiivile. 
Teaduslikud uuringud
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistsid saadikud hukka Euroopa Komisjoni venitamise UNEP/WHO poolt globaalseks ohuks peetavate hormonaalset tasakaalu segavate kemikaalide tuvastamiseks vajalike teaduslike kriteeriumite avaldamisega. 
Kollaaž Junkeri plaan
Aasta pärast 315 miljardi euro suuruse investeerimisplaani ehk Junckeri plaani algust toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga avaldasid saadikud lahknevaid seisukohti selle edusammude kohta. 
Panama papers
Euroopa Parlament kiitis heaks ettepaneku luua "Panama paberite" lekkega seoses uurimiskomisjon, mis hakkab uurima võimalikke rikkumisi rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist puudutavate ELi seadusaktide rakendamisel Euroopa Komisjoni või liikmesriikide poolt. 
Rände haldamine
Teisipäeval toimus arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini vahel. 
Tarneahel
Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekud, kuidas tõhustada võitlust ebaõiglaste kaubandustavadega toiduainete tarneahelas.
Euroopa Parlament
Päevakorras: hääletus “Panama paberite” uurimiskomisjoni loomiseks, arutelu ELi investeerimiskava teemal ja teised teemad.
Eesti õpilased noorteüritusel EYE2016.
Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2016 tõi kokku ligi 7500 noort üle terve Euroopa. Üritusel osalenud Eesti õpilased kirjeldavad oma Strasbourgi reisi kui oodatud seiklust Euroopa südames.
David Vseviov
David Vseviov, tunnustatud ajaloolane ja pedagoog, on üks 50-st Euroopa Kodaniku auhinna 2016. aasta laureaadist.