skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/06/2016

EYE2016: Eesti õpilased Strasbourgis

Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2016 tõi kokku ligi 7500 noort üle terve Euroopa. Üritusel osalenud Eesti õpilased kirjeldavad oma Strasbourgi reisi kui oodatud seiklust Euroopa südames.

Eesti õpilased noorteüritusel EYE2016.
Eesti õpilased noorteüritusel EYE2016.
 .

Eelmise aasta oktoobris said Tallinna 32. keskkooli õpilased teada võimalusest osaleda Euroopa Parlamendi noorteüritusel EYE2016. Üritusel osalemine näis neile hea viis silmaringi laiendada ning otsustati võimalusest kinni haarata.

Õpilaste enda sõnul alustati korraldamist sisuliselt uitmõttest ja protsessist õpiti palju. Organiseerida tuli 10-liikmeline rühm ning leida vähemalt 18-aastane rühmajuht, samuti uurida võimalusi rahalise toetuse saamiseks.

32. keskkooli õpilaste sõnul oli eriti keeruline täisealise grupijuhi leidmine, sest kogu idee ja plaani algataja oli vaid 16-aastane. "Oluline oli leida grupijuht, kes võtaks reisi jooksul vastutuse kümnekonna noore eest, ning grupiliikmed, kellel on huvi, teadmised ja tahtmine panustada ning pühenduda üritusest osavõtule," kirjeldas protsessi Laura Unt, üks reisi eestvedajatest. Noored said kokku rühma, kus olid lisaks 16-17-aastastele Tallinna eri gümnaasiumite õpilastele ka kaks täisealist noort.      

 

EYE2016 läbi noorte silmade

Noored Euroopa Parlamendis
Noored Euroopa Parlamendis

"Kauaoodatud reis algas kahetunnise lennuga Frankfurti. Edasi suundusime bussiga ürituse toimumispaika Strasbourgi, kus oma grupi sama päeva õhtupoolikul parlamendihoone ees registreerisime.

EYE2016 programm avalikustati märtsikuus. Kokku oli nimekirjas loetletud üle saja tegevuse: arutelud, debatid, kõned, konverentsid ja töötoad. Iga grupp sai endale neli tegevust, kus osaleda.

Ürituse päev algas tseremooniaga parlamendihoone ees, olles ühtlasi avapauguks kahele tihedale ja kogemusterikkale päevale. Avatseremooniale järgnes noorte tööpuudust käsitlev konverents, kus sai esitada küsimusi kogenud asjatundjatele, kes arutelu läbi viisid. Peale selle käidi veel kahel loengul, mis kõnelesid plagiaadi ning tehisintellekti teemadel.

Teine päev algas töötoaga “The 360° Strategy: Moving Things Around in a Circle”, mille eesmärk oli leida efektiivseid lahendusi prügi taaskasutuseks. Toimus tutvumisring, kus arutleti prügiprobleemide tähtsuse üle. Seejärel jagati osalejad gruppidesse, kus pakuti välja võimalikke lahendusi, ning kõikide mõtete  hulgast valiti hääletuse teel välja 10 parimat ideed. Samal päeval leidis aset ka konverents “A Guide to the Galaxy,” mille sisuks oli kliima soojenemine ja astronoomia. Osalejad said esitada tunnustatud teadlastele küsimusi ning võtta osa teaduslikust arutelust. Õhtul toimus konverents “A Head Full of Ideas,” kus võeti kokku kahel päeval arutatud teemad ning julgustati noori tulevikus poliitilistel teemadel sõna võtma.

Tallinnasse tagasi jõudes valdasid emotsioonid, sest unustamatu kogemus oli lõppemas. Üheskoos saadi osa sündmusest, mis oli inspireeriv ja arendav ning motiveeris noori tegelema tähtsate poliitiliste küsimustega, mis kõigi ühist tulevikku kujundavad."

 

Grupiliikmed: Laura Unt, Kristiinia Teller, Uku Kangur, Markus Rosin, Rovin Raie, Hans Joonas, Birgit Kallas, Johannes Kändmaa, Karoliina Voldek ja Jan Joosep Jäger

 

Euroopa Parlamendi infobürool on hea meel, et noorte enda initsiatiivil toimunud ettevõtmine nii hästi õnnestus ning reis oli motiveeriv ja arendav. Loodame, et ka teised koolinoored saavad EYE2016-l käinutelt innustust, et järgmisel korral ise sarnast ettevõtmist ette võtta!