skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/06/2016

Saadikud toetavad koostööd Aafrika riikidega

Teisipäeval toimus arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini vahel. 

Rände haldamineUus Euroopa Komisjon alustas järgmist viie-aastast töötsüklit 1. novembril. Milline on uue meeskonna suurim väljakutse? President Jean-Claude Juncker on juba avaldanud 300 miljardi suuruse investeerimisplaani, millega proovitakse Euroopa Liitu globaalselt konkurentsivõimelisemaks muuta . Kõiki investeerimisplaaniga seotud ideid ei saa aga kohe projektideks kujundada, sest selleks on vaja Euroopa Parlamendi heakskiitu
Rände haldamine

Enamus saadikuid tervitas plaane tõhustada koostööd kolmandate riikidegasuurendades avaliku sektori ja erasektori investeeringuid eesmärgiga edendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning piirata rändevoogusid. Samas hoiatasid paljud saadikud loomast EL ja Türgi vahel sõlmitud kokkuleppele sarnaseid kokkuleppeid.

Euroopa Komisjoni esindajad tutvustasid uue rändepartnerluse raamistiku ettepanekuid, mis loodaks kohandatud kokkulepetena valitud riikidega - Jordaania ja Liibanoniga esimeses faasis, ja seejärel Nigeri, Nigeeria, Senegali, Mali, Etioopia, Tuneesia ja Liibüaga, eesmärgiga tagada parem piirikontroll, suurendada tagasipöördujate arvu ning parandada rändajate ja põgenike elutingimusi.

 Sõnavõtud arutelul:

 Frans TIMMERMANS, Euroopa Komisjoni asepresident

Federica MOGHERINI, ELi välisasjade kõrge esindaja

 EP fraktsioonide nimel:

Manfred WEBER (EPP, DE)

Gianni PITTELLA (S&D, IT)

Helga STEVENS (ECR, BE)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Barbara SPINELLI (GUE/NGL, IT)

Judith SARGENTINI (Greens/EFA, NL)

Rolandas PAKSAS (EFD, LT)

Harald VILIMSKY (ENF, AT)

Arutelusid täiskogul saab vaadata EP Live, ja EbS+ vahendusel.

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu

Lisainfo