skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/06/2016

Saadikud eriarvamustel ELi investeerimisplaani osas

Aasta pärast 315 miljardi euro suuruse investeerimisplaani ehk Junckeri plaani algust toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga avaldasid saadikud lahknevaid seisukohti selle edusammude kohta. 

Kollaaž Junkeri plaan
Kollaaž Junkeri plaan

Kui EPP ja S&D fraktsioonid avaldasid ettevaatlikku toetust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tööle ja Euroopa Komisjoni avaldusele teha ettepanek selle tegevuse pikendamiseks, siis saadikud väiksematest fraktsioonidest olid skeptilised EFSI tänaseks tehtud saavutuste suhtes.

Volinik Jyrki Katainen ütles, et Junckeri plaan on aidanud eemaldada tõkked investeeringute tegemisel ja tõstis esile plaani kasulikkuse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ta lisas, et Euroopa Komisjonil on kavas esitada käesoleval aastal ettepanekud EFSI kolmeaastase perioodi pikendamiseks ja investeeringute laiendamiseks kolmandatesse riikidesse.

Videosalvestised sõnavõttudest

Jyrki KATAINEN, Euroopa Komisjoni asepresident

Sõnavõtud EP fraktsioonide nimel:

Othmar KARAS (EPP, AT) tervitas ettepanekut pikendada investeerimisplaani tegevust ja nimetas seda üheks võtmelise tähendusega vastuseks Euroopa struktuursetele probleemidele.

Gianni PITTELLA (S&D, IT) ütles, et kuigi Euroopal on vaja investeerimisplaani, ei ole selge kas Junckeri plaan on saavutanud oma eesmärgi tagada vajalikud lisavahendid.

Sander LOONES (ECR, BE) leidis, et on liiga vara hinnata EFSI edusamme ja hoiatas investeeringute kolmandatesse riikidesse laiendamisega kiiirustamise eest.

Pavel TELIČKA (ALDE, CZ) ütles, et toetab jätkuvalt investeerimisplaani aga lisas, et üle tuleb vaadata see, mis laadi projektid rahastust saavad ja nende projektide kvaliteet.

Miguel VIEGAS (GUE/NGL, PT) ütles, et plaan on võimaldanud suurtel ettevõtetel domineerida ja on keskendunud jõukamatele ja rohkem arenenud piirkondadele.

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE) kutsus üles suurendama plaani rahalisi vahendeid ja keskenduma riikidele, mida vaevab investeeringute vähesus ja millel on kõige suurem potentsiaal taastuvenergia projektide valdkonnas.

Nigel FARAGE (EFDD, UK) ütles, et ELi "suured plaanid", on otsustanud ka selle saatuse. Kommenteerides Ühendkuningriigi 23. juuni "iseseisvuspäeva" referendumit, ütles Farage, et loodetavasti on see viimane kord kui ta võtab sõna Euroopa Parlamendis.

Steeve BRIOIS (ENF, FR) kirjeldas EFSI-t kui "täielikku läbikukkumist" öeldes, et see on keskendunud suurtele ning linnapiirkonna projektidele ja ning suurendanud regionaalset ebavõrdsust.

EP täiskogu istungi arutelusid saab vaadata EP Live ja EbS+ vahendusel.

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu