skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/06/2016

Ettevõtete maksudest kõrvale hoidumine

Raha
Raha

Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikut oma toetuse ELi maksudest kõrvalehoidumisega võitlemise direktiivile. 

Saadikud soovitasid siiski sätestada rangemad piirmäärad intressimaksete mahaarvamisele ja karmistada reegleid välistulu osas. Nad kutsusid üles usaldusfondide ja sihtasutuste läbipaistvust suurendama, koostama „musta nimekirja“ maksuparadiisidest ja kehtestama sanktsioone koostööd mittetegevatele jurisdiktsioonidele.

Maksudest kõrvalehoidumisega võitluse direktiiv peegeldab OECD tegevuskava maksubaasi vähenemise ja kasumite kõrvalesuunamise piiramiseks ja järgib Euroopa Parlamendi novembris (TAXE 1 raport)  ja detsembris (Dodds-Niedermayeri raport) esitatud soovitusi.

Ettepanek lähtub põhimõttest, et maksud tuleb maksta seal, kus teenitakse tulu ja sätestab meetmed maksudest kõrvalehoidumisega võitluseks. Lisaks on ära toodud selged definitsioonid mõistetele nagu "püsiv tegevuskoht", "maksuparadiis" ja "minimaalne majanduslik sisu". Seni on need mõisted olnud vabalt tõlgendatavad ja võimaldanud eri riikides erinevat kohtlemist.

Saadikud on Euroopa Komisjonist ambitsioonikamad  reeglite osas, mis puudutavad maksude maksmist tulult, mis teenitud väljaspool ELi. Sellist nn välistulu tihti topeltmaksustamise vältimiseks  ei maksustata. Saadikud toetavad aga 15% miinimummäära kehtestamist välistulule juhul, kui ettevõtte tulu on maksustatud  sellest väiksema määraga  väljaspool ELi. Maksuvahe tuleks tasuda tulu ülekandmisel ELi.

Muud soovitused:

  • Seada intressimaksete maksustatavast tulust mahaarvamisele maksuaasta lõikes limiit: 20 protsenti või kaks miljonit eurot (oleneb kumb on kõrgem).
  • Koostada tuleks täielik „must nimekiri“ maksuparadiisidest ja riikidest (sh ELi liikmesriikidest), kes maksusoodustuste tegemisega konkurentsi moonutavad. Mustale nimekirjale tuleks lisada loetelu sanktsioonidest, mida kohaldatakse koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ja maksuparadiisides tegutsevate finantsasutuste suhtes.
  • Keelustada tuleks varifirmade kasutamine.
  • Kiirelt tuleks sisse viia ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (CCCTB).
  • Suurendada tuleb usaldusfondide ja sihtasutuste läbipaistvust.
  • Jaanuariks 2017 tuleks kasutusele võtta selgemate eeskirjade ja rangemate tähtaegadega vaidluste lahendamise mehhanism, et parandada praegust piiriüleste maksuvaidluste lahendamist.
  • Ühtlustatud ühtse Euroopa maksukohustuslasena registreerimise numbri (TIN) kasutuselevõtmine, et aidata kaasa tulemuslikule teabevahetusele maksuhaldurite vahel. 

 

Edasised sammud

Tegemist on ELi Nõukogu direktiiviga, mille osas peavad ELi liikmesriigid ühehäälselt otsustama.

menetlus: konsultatsioonimenetlus

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst 2016/0011(CNS) (08.06.2016)
Videosalvestis arutelust (07.06.2016)
EbS+ (07.06.2016)
Artikkel: Ettepanekud võitlemaks agressiivse maksuplaneerimisega

EuroparlTV: Intervjuu raportöör Hugies Bayet'ga (S&D, BE)

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu