skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/06/2016

Dokumentide piiriülese esitamise korra lihtsustamine

Lennujaam
Lennujaam

Neljapäeval andis parlament toetuse uutele ELi reeglitele, mis lihtsustavad teatud dokumentide nagu sünni- ja abielutunnistuste piiriülest esitamist, et edendada kodanike vaba liikumist ELis. 

Selleks, et vältida dokumentide tõlkimise vajadust, lisatakse edaspidi dokumentidele mitmekeelsed standardvormid.

"Rohkem kui 14 miljonit ELi kodanikku elavad liikmesriigis mille kodanikud nad ei ole. Abiellumisel, deklareerides lapse sündi või tõestades karistusregistrikande puudumist seisavad nad silmitsi koormavate menetlustega. Tänase hääletusega oleme teinud esimese sammu selliste bürokraatlike tõkete vähendamiseks," ütles raportöör Mady Delvaux (S&D, LU).

Määrus lihtsustab teatud avalike dokumentide, nt tsiviilstaatust, vanemlust või rahvust tunnistavate dokumentide tunnustamist ELis.

Saadikud ja ELi Nõukogu lisasid dokumentide loetellu ka abieluvõimet või registreeritud koosellu astumise võimet puudutavad dokumendid. Samuti tunnustatakse tulevikus teistes liikmesriikides lihtsustatud korras dokumente, mis tõendavad, et antud isiku kohta ei ole tehtud karistusregistrisse kandeid.

Määrus hõlmab ka avalikke dokumente, mille esitamist võidakse nõuda kodanikelt, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, kui nad soovivad hääletada või kandideerida Euroopa Parlamendi või osaleda elukohajärgse liikmesriigi kohaliku omavalitsuse valimistel.

Selleks, et vältida vajadust tõlkida teatud dokumente ja vähendada sellega kodanike aega ja kulusid, kehtestatakse määrusega nõue lisada sündi, elusolekut, surma, abielu, registreeritud kooselu, elukohta, karistusregistrikande puudumist käsitlevatele dokumentidele mitmekeelsed standardvormid.

 

Edasised sammud

Parlament kiitis heaks EP ja ELi Nõukogu vahel kokku lepitud määruse sõnastuse teksti. Määrus avaldatakse ELi Teatajas ja jõustub seejärel järk-järgult aastaks 2019.

 

Lisainfo

Määruse tekst (vastavalt EP ja ELi Nõukogu kokkuleppele)

Intervjuu raportöör Mady Delvaux'ga (S&D, LU)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu