skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/06/2016

EP täiskogu uudiskiri, 22.-23. juuni, Brüssel

Päevakorras: Iisraeli ja Palestiina presidendid peavad parlamendis kõned, taastuvenergia ja energiatõhusus ELis ja teised teemad.

Euroopa ParlamentBrüssel
Euroopa Parlament

Iisraeli ja Palestiina presidendid peavad parlamendis kõned

Iisraeli president Reuven Rivlin peab kolmapäeval kell 16 (Eesti aja järgi) kõne Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Palestiina Omavalitsuse president Mahmoud Abbas peab kõne neljapäeval kell 12 (Eesti aja järgi).

Pressikonverents president Rivlini ja parlamendi presidendi Martin Schulziga toimub kolmapäeval kell 16.45 (Eesti aja järgi). Pressikonverents president Abbasi ja president Schulziga toimub neljapäeval kell (13 Eesti aja järgi).

Pidulik istung: kolmapäeval, 22. juunil ja neljapäeval, 23. juunil

Pressikonverentsid: kolmapäeval, 22. juunil ja neljapäeval, 23. juunil

#Israel #Palestine

Viited:

AV materjalid: EL - Israel

AV materjalid: EL - Palestiina

EP pressiteade (10.09.2015)

 

Taastuvenergia ja energiatõhusus ELis: arutelu edusammude ja eesmärkide üle

Saadikud arutavad ELi liikmesriikide edusamme energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärkide saavutamisel

ELi taastuvenergia eesmärk – 20 protsenti kogutarbimisest aastaks 2020 – on juba mitmete liikmesriikide poolt saavutatud. Samas on mitmetes liikmesriikides veel vaja selle nimel palju tööd teha, ütlevad saadikud neljapäeval hääletusele tulevas ”taastuvenergia eduaruandes”. Selleks, et saavutada ELi energiatõhususe eesmärk, peavad liikmesriigid täielikult rakendama ELi vastavad seadusaktid, ütlevad saadikud teises neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Juurdepääs kapitalile on esmatähtis ja kõiki ELi rahastamiskavasid tuleb tõhusalt kasutada, et saavutada 20% eesmärk aastaks 2020, ütlevad saadikud mitteseadusandlikus resolutsioonis, mille valmistas ette EP tööstuskomisjoni kuuluv saadik Paloma López Bermejo (GUE/NGL, ES).

Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse parlamendi üleskutset kehtestada siduv eesmärk saavutada 2030. aastaks vähemalt 30 % taastuvenergia osakaal energiatarbimises. Lisaks rõhutatakse isetootmisele ja omatarbimise õiguse olemasolu.

Energiatõhususe 20% eesmärk on ohus, kui kehtivaid ELi õigusakte ei rakendata täielikult, jõupingutusi ei suurendata ja investeerimistõkkeid ei kaotata, leiavad saadikud Markus Pieperi (EPP, DE) poolt ette valmistatud resolutsioonis.

Saadikud leiavad, et energiatõhususe direktiivi peamisi sätteid tuleb pikendada kauemaks kui ainult 2030. aastani, sest vastasel juhul on ohus tänaseks saavutatud edusammud.

arutelu: neljapäeval, 23. juunil

hääletus: neljapäeval, 23. Juunil

menetlus: mitteseadusandlikud resolutsioonid

#energyefficiency #energyunion #renewableenergy

Viited:

Resolutsiooni eelnõu (taastuvenergia)

Resolutsiooni eelnõu (energiatõhususus)

Raportöör Paloma López Bermejo (GUE/NGL, ES) 

Raportöör Markus Pieper (EPP,DE)

Menetlusetapid (taastuvenergia)

Menetlusetapid (energiatõhusus)

EPTV: Jõupingutuste taaselustamine, et saavutada 2020. a kliimaeesmärgid

EPRS taustinfo

AV materjalid

 

Varalisi suhteid puudutavate reeglite täpsustamine 16 miljonile rahvusvahelisele paarile

Saadikud hääletavad neljapäeval reegleid, millega määratakse kindlaks, millise kohtu jurisdiktsiooni alla kuuluvad varaliste küsimuste kohtumenetlused lahutuste või surmajuhtumite puhul, kui abikaasad või registreeritud partnerid on erinevatest liikmesriikidest. Uute reeglite eesmärk on ära hoida paralleelseid, vara puudutavate hagide menetlusi erinevate liikmesriikide kohtutes.. Reeglid hakkavad kehtima 18-s ELi liikmesriigis, kes on valmis liituma selle “tõhustatud koostöö” algatusega .

Need 18 liikmesriiki on: Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Austria, Portugal, Sloveenia, Soome ja Rootsi. Ülejäänud liikmesriigid võivad koostööga ühineda igal ajal pärast määruste vastuvõtmist. Eesti on teatanud oma kavatsusest hakata edaspidi koostöös osalema

arutelu: kolmapäeval, 22. juunil

hääletus: neljapäeval, 23. juunil

menetlus: konsultatsioonimenetlus

Viited:

Resolutsiooni eelnõu (kohtualluvus registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades)

Resolutsiooni eelnõu (kohtualluvus abieluvararežiime käsitlevates asjades)

Pressiteade hääletuse kohta EP õiguskomisjonis (14.06.2016)

Raportöör Jean-Marie Cavada (ALDE, FR)  

Menetlusetapid (kohtualluvus registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades)

Menetlusetapid (kohtualluvus abieluvararežiime käsitlevates asjades)

ELi Nõukogu pressiteade: 18 ELi riiki lepivad kokku rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevate õigusnormide selgemaks muutmises (09.06. 2016)

 

Parlament nimetab ametisse ”Panama paberite” uurimiskomisjoni liikmed

Neljapäeval kinnitavad saadikud EP “Panama paberite” uurimiskomisjoni 65 liikme nimekirja.

Komisjon hakkab uurima võimalikke rikkumisi rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist puudutavate ELi seadusaktide rakendamisel Euroopa Komisjoni või ELi liikmesriikide poolt. Komisjon esitab oma raporti 12 kuu jooksul.

Parlament kiitis uurimiskomisjoni mandaadi heaks 8. juunil toimunud istungil pärast EP presidendist ja fraktsioonide juhtidest koosneva EP esimeeste konverentsi poolt tehtud ettepanekut.

hääletus: neljapäeval, 23. juunil

menetlus: EP kodukorra artikkel 198

#PanamaPapers #taxavoidance #antimoneylaundering #taxevasion

Viited:

EP kodukorra artikkel 198: uurimiskomisjonid

EPRS taustinfo

AV materjalid

EPTV: Panama paberite uurimiskomisjon loodud

 

Läänemere kalavarude püügi mitmeaastane kava

Neljapäeval tuleb hääletusele Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava. Arutelu sel teemal toimub kolmapäeval. Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava on esimene uue kalanduspoliitika raames. Mitmeaastase kava eesmärk on parandada püügi prognoositavust kalurite jaoks ja tagada, et kalavarusid kasutatakse säästvalt. Kokkulepe EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel sel teemal saavutati käesoleva aasta märtsis.

Läänemere tursavarude majandamiskava kehtib alates 2008. aastast, kuid räime- ja kiluvarud ei ole selle majandamiskavaga hõlmatud.

Pikemaajaline varude majandamine peaks aitama parandada püügi prognoositavust. Mitmeaastase majandamise ja mitme liigi majandamist hõlmava lähenemisviisi eesmärk on muuta kalavarude majandamine Läänemeres jätkusuutlikumaks.

arutelu: kolmapäeval, 22. juunil

hääletus: neljapäeval, 23. juunil

menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#fisheries #CFPreality #BalticMAP

Viited:

Raporti eelnõu

Raportöör Jarosław Wałęsa (EPP, PL)

Menetlusetapid

EPRS taustinfo

Taustinfo: kalanduspoliitika reform

 

Muud päevakorrapunktid

  • ELi ja Monaco vahelise finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse lepingu protokoll, hääletus neljapäeval
  • Tapatalgud Kongo idaosas, ELi kõrge esindaja avaldus ja resolutsioon, neljapäeval
  • Hariliku tuunikala varude taastamise mitmeaastane kava, hääletus neljapäeval
  • USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis, arutelu kolmapäeval
  • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, hääletus neljapäeval

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter