skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/06/2016

Saadikud soovivad kiiret Brexitit

Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid
EL ja Ühendkuningriigid

Ühendkuningriik peab täielikult austama enamuse oma kodanike tahet ja niipea kui võimalik astuma ametlikult välja EList enne uute suhete sõlmimist. Saadikud rõhutavad samuti vajadust kiirelt alustada reformidega, et tagada ELi vastamine oma kodanike ootustele.

Pärast arutelu, milles osalesid Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja ELi Nõukogu eesistujariigi Hollandi esindaja Jeanine Hennis-Plasschaert, hääletas parlament resolutsiooni selle kohta kuidas liikuda edasi pärast 23. juunil toimunud Ühendkuningriigi ELi referendumit. Resolutsioon kiideti heaks häältega 395 poolt, 200 vastu ja 71 erapooletut.

Parlament kutsub Ühendkuningriigi valitsust üles austama rahva väljendatud tahet alustades kiirelt väljaastumismenetlust ja aktiveerides viivitamatult Euroopa Liidu lepingu artikli 50.

Kahjuliku ebakindluse ärahoidmiseks ja ELi terviklikkuse kaitsmiseks tuleks Ühendkuningriigi peaministril teavitada referendumi tulemusest 28.–29. juunil kokku tulevat Euroopa Ülemkogu, et käivitada väljaastumismenetlus niipea kui võimalik.

Saadikud tuletavad meelde, et aluslepingute kohaselt on väljaastumislepingute puhul nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek ning parlament tuleb täielikult kaasata väljaastumislepingut ja uusi suhteid puudutavate menetluste kõikides etappides.

Ühendkuningriigi ELi Nõukogu eesistumine 2017. aastal tuleb tühistada

Parlament kutsub samuti ELi Nõukogu üles muutma oma eesistumise järjekorda, et väljaastumise protsess ei hakkaks ohustama ELi igapäevase tegevuse juhtimist. Ühendkuningriigi ELi Nõukogu eesistumine oli määratud 2017. aasta teiseks pooleks. Samuti nendivad saadikud resolutsioonis, et Euroopa Parlament kavatseb muuta oma sisekorraldust, et võtta arvesse Ühendkuningriigi kodanike tahet Euroopa Liidust välja astuda.

Euroopa Liidu tulevik

Saadikud rõhutavad, et praegused väljakutsed nõuavad järelemõtlemist ELi tuleviku üle – liitu tuleb reformida ning muuta see paremaks ja demokraatlikumaks. Saadikud märgivad, et samal ajal kui mõni liikmesriik võib otsustada integreeruda aeglasemalt või vähemal määral, tuleb ELi tuumikut tugevdada ning à la carte lahendusi tuleks vältida.

Videosalvestis arutelust  EP Live ja EbS + lehel ja ülevaade arutelust Storify’s (viited all).

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/2800(RSP) (28.06.2016)
EP Live
EbS+
Storify (ülevaade arutelust)
Videosalvestised sõnavõttudest

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu