skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/05/2016

Saadikud kutsuvad üles suurendama tarbijate valikuid energiaturul

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud üles andma tarbijatele enam kaalu turu mõjutamisel ja pakkuma paremaid valikuid energiaturul. EP liikmed soovitavad pöörata enam tähelepanu hinnavõrdlusvahenditele, kollektiivsete ostuvõimaluste ja kodumajapidamiste isetootmise  edendamisele ning energiatarnija vahetamise lihtsustamisele.

Mitteseadusandlikus resolutsioonis, mis on parlamendi sisendiks Euroopa Komisjoni poolt esitatavatele energialiidu seadusloome ettepanekutele, kutsutakse üles toetama energiatõhususe arendamist ja pöörama tähelepanu kütteostuvõimetuse e. nn. energiavaesuse põhjuste kõrvaldamisele.

”50 miljonit ELi kodanikku elavad energiavaesuses. Paljud kodanikud on sunnitud kasutama ajast ja arust lepinguid, mille alusel nõutakse suuri lepingu ülesütlemise tasusid," ütles raportöör Theresa Griffin (S&D, UK). "Ma tahan, et ettevõtted annaksid tarbijatele selget informatsiooni odavaimatest hindadest ning lõpetaksid suurte tasude rakendamise lepingu lõpetamise puhul. 2016. aastal ei peaks keegi olema sunnitud otsustama kodu soojas hoidmise ja toidu lauale panemise vahel,” ütles saadik.

Selleks, et võimaldada tarbijatel energiaturul aktiivsemalt osaleda, soovitavad saadikud:

- kasutusele võtta uusi ärimudeleid, kollektiivseid ostuskeeme ja uuenduslikke finantsinstrumente, mis ergutavad kõiki tarbijaid isetootmise, -tarbimise ja energiatõhususe meetmeid kasutama;

- vähendada isetootmise haldustõkkeid, eelkõige kõrvaldades turu ja võrgu juurdepääsupiirangud, ning lühendada ja lihtsustada autoriseerimismenetlusi;

- kujundada üürnike ja korterelamute elanike jaoks soodne, stabiilne ja õiglane raamistik, et võimaldada ka neil ühisomandist, isetootmisest ja energiatõhususe meetmetest kasu saada.

Selgem hinnapoliitika ja võrdlusinfo

Saadikud soovitavad suurendada arvete sagedust ning nii arvete kui ka lepingute läbipaistvust ja selgust, et hõlbustada tõlgendamist ja võrdlemist.

Samuti soovitatakse luua hinnavõrdlusvahendid, mis lubavad  tarbijatel erinevaid pakkumisi paremini võrrelda, ja tagada õigus tarnijaid kiiresti, lihtsalt ja tasuta vahetada.

Resolutsioonis rõhutatakse ka vajadust soodustada arukate võrkude ja seadmete arendamist, millega automatiseeritakse energianõudluse reguleerimine vastavalt hinnasignaalidele.

Kütteostuvõimetuse vähendamine

Saadikud leiavad , et aktiivselt tuleb tegeleda ka kütteostuvõimetuse e. nn. energiavaesuse põhjustega. Energiatõhususe jaoks ettenähtud ELi vahendid ja isetootmise toetused peaksid keskenduma madala sissetulekuga tarbijatele.

Resolutsioonis nenditakse, et kuigi liikmesriikide eri tavasid tuleb austada, on täpselt suunatud sotsiaalsed tariifid madala sissetulekuga ja haavatavate kodanike jaoks üliolulised, ja neid tuleks seetõttu edendada. Mis tahes sellised sotsiaalsed tariifid peaksid olema täielikult läbipaistvad, lisavad saadikud.

Edasised sammud

Kolmapäeval toimunud arutelul ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, et komisjon esitab seadusloome ettepanekud energiatõhususe ja energiaturu kujundamise kohta septembris, ja seejärel ettepaneku taastuvenergia teemal ning raporti energiahindade kohta.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (26.05.2016)

Videosalvestis arutelust (25.05.2016)

EbS+ (25.05.2016)

AV materjalid

EPRS taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu