skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/03/2016

Piima ja puuviljade koolis jagamise uuendatud toetuskavad said EP heakskiidu

Õpilased saavad varsti kasu uuendatud piima, puu- ja juurviljade  koolides jagamise toetuskavadest ning ka paremast tervisliku toitumise õppest. Teisipäeval kiitsid EP saadikud heaks seadusloome eelnõu, millega liidetakse praegused ELi piima ja värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavad. Vastavat eelarvet suurendataks aga 20 miljoni võrra 250 miljoni euroni aastas. Põhimõtteline kokkulepe selleks sõlmiti ELi ministritega 2015. aasta detsembris.

"Tervislik, tasakaalustatud toitumine on hea tervise aluseks, kuid piima, puu- ja juurviljade tarbimine on ELis vähenemas. Seetõttu on eriti oluline suurendada nende toetuskavade eelarvet ning süvendada koolides  tervisliku toitumise õpet," ütles läbirääkimistel Euroopa Parlamenti esindanud Marc Tarabella (S&D,BE). "Parlament aitas kaasa programmi rahastamise stabiilsusele, võttes ära võimaluse, et liikmesriigid saaksid iseseisvalt eelarvet või rahastuse kriteeriume muuta," lisas ta.

Liikmesriigid, kes liituvad selle vabatahtliku toetusskeemiga kohustuvad propageerima tervislikumat toitumist, kohalikke toiduaineid, orgaanilist põllumajandust ja toidu äraviskamise vähendamist.

Kasvanud eelarve võimaldab kulutada 20 miljonit eurot piimatoodete jaotuseks ja hariduslikeks meetmeteks. 100 miljonit eurot läheb piima ja 150 miljonit puu- ja juurviljade koolides jagamise toetuseks.

ELi rahastus jagatakse liikmesriikide vahel võrdsematel alustel. Kriteeriumideks on 6-10-aastaste laste osakaal rahvastikus ja piirkonna arengutase võrreldes liikmesriigi tasemega. Võetakse arvesse ka varasemaid toetussummasid.       

EP saadikud muutsid ELi abikõlbulike toodete nimekirja, et tagada värskete kohalike toodete eelistamine töödeldud toidule nagu supid, kompotid, mahl, jogurtid ja juust. Nimekirjast jäävad välja lisatud magusained ja kunstlikud maitseained. Erandkorras võib jaotuskavasse võtta vähese suhkru-, soola- ja rasvasisaldusega tooteid, kuid need peavad oleva eelnevalt saanud riikliku terviseameti heakskiidu.

Täna 584 häälega heakskiidetud (vastu hääletas 94 ja hääletamata jättis 32 saadikut) eelnõu peab saama veel ELi liikmesriike esindava Nõukogu heakskiidu. Uued reeglid hakkavad kehtima alates 1. augustist 2017.

 

Taust

ELi värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavast on kasu saanud ligi 10 miljonit last ELis ja piima jaotamise toetuskavast 19 miljonit last 2013/2014 aastal.

Piima jaotamise toetuskava loodi 1977. aastal ja puuvilja jaotamise toetuskava 2009. aastal. Kõik 28 ELi liikmesriiki võtavad osa piimatoodete toetuskavast ja 25 liikmesriiki osalevad puuvilja jaotamise toetuskavas (ei osale ÜK, Soome ja Rootsi).

menetlus: kaasotsususmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Lisainfo

EuroparlTV: Lastele tervislike toitumisharjumuste õpetamine

Intervjuu raportööriga

Vastuvõetud tekstid

Videosalvestis arutelust (08.03.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (08.03.2016 kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi))

EP ja ELi Nõukogu vahel saavutatud kokkuleppe tekst

ELi toetuse jaotus liikmesriigiti

EPRS taustainfo

AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu