skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/11/2016

Euroopa Parlament kutsub peatama liitumisläbirääkimised kuni Türgi tühistab ebaproportsionaalsed karistusmeetmed

Saadikud soovivad Türgiga peetavate liitumisläbirääkimiste ajutist külmutamist. Resolutsioonis ütlevad saadikud, et on sellegipoolest jätkuvalt pühendunud Türgi ja ELi sidemete säilitamisele. Parlament on valmis oma seisukoha üle vaatama, kui erakorralise seisukorraga kehtestatud ”ebaproportsionaalsed karistusmeetmed” on tühistatud.

Türgi ja ELTürgi ja Euroopa Liidu sidemed
Türgi ja ELi sidemed.©European Union 2016 - Source : EP.

“Kuigi Türgi on ELi jaoks oluline partner, peab poliitiline tahe koostööks tulema mõlemalt osapoolelt,” ütlevad saadikud. Türgi sellist poliitilist tahet üles ei näita, sest valitsuse praegune tegevus viib riiki  Euroopa-suunaliselt teelt veel rohkem kõrvale, nenditakse resolutsioonis.

Läbirääkimiste ajutine peatamine tähendaks seda, et käimasolev protsess  külmutatakse, uusi peatükke ei avata ning läbirääkimiste raamistiku kontekstis uusi algatusi ei tehta.

Surmanuhtluse taastamine Türgis  tooks paratamatult kaasa ühinemisprotsessi ametliku peatamise, sest selle  ühemõtteline tühistamine on ELi õigustiku oluline osa, kinnitatakse resolutsioonis.

Saadikud mõistavad hukka  ebaproportsionaalsed karistusmeetmed, mida Türgi valitsus rakendas  pärast ebaõnnestunud riigipöördekatset, kui kehtestati erakorraline olukord. Need on vastuolus Türgi enda põhiseadusega, rõhutavad nad.

 

Taustainfo

Protseduurid ELi liitumisläbirääkimiste peatamiseks on sätestatud  läbirääkimiste raamistiku 5. punktis. Selle kohaselt soovitab Euroopa Komisjon omal algatusel või ühe kolmandiku liikmesriikide taotlusel läbirääkimised peatada juhul, kui Türgis rikutakse tõsiselt ja korduvalt vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, millele EL on rajatud.

Parlamendis vastu võetud resolutsioon ei ole õiguslikult siduv. Küll aga tuleb parlamenti selliste mehhanismide käivitamisest teavitada.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/2993(RSP)) (24.11.2016)

Videosalvestis arutelust (22.11.2016)

EbS+ (22.11.2016)

Pressiteade arutelu kohta EP täiskogu istungil (22.11.2016)

EPRS taustainfo: Türgi pärast ebaõnnestunud riigipöördekaitse 2016. aasta juulis. (september 2016)

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu