skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/10/2016

Saadikud mõistavad hukka Türgi ajakirjandusvabaduse piiramise

Türgi-EL
Türgi-EL

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud, et vabastataks ajakirjanikud, keda peetakse kinni ilma mõjuvate tõenditeta kriminaalse tegevuse kohta. 15. juuli ebaõnnestunud riigipöördekatse järel on Türgi ametivõimud kinni pidanud 99 ajakirjanikku ja kirjanikku, 330 ajakirjaniku pressikaardid on tunnistatud kehtetuks ja enam kui 50 meediaväljaande kontorid on suletud, jättes tööta 2300 meediatöötajat.

Ajakirjanikke ei tohiks kinni pidada nende ajakirjandusliku töö sisu või väidetavate sidemete tõttu, rõhutavad saadikud resolutsioonis, nõudes ilma mõjuvate tõenditeta kriminaalse tegevuse kohta kinni peetavate ajakirjanike vabastamist.

Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni ja Türgi Ajakirjanike Liidu andmetel on Türgi politsei 15. juuli 2016. aasta riigipöördekatse järel vahistanud vähemalt 99 ajakirjanikku ja kirjanikku, kellest enamikule ei ole praeguseks süüdistust esitatud.

Ajakirjanike Kaitse Komitee hinnangul on Türgi ametivõimud sulgenud riigipöördekatse järel üle 100 ringhäälinguorganisatsiooni, ajalehe, ajakirja, kirjastuse ja jaotusettevõtte, mistõttu enam kui 2 300 ajakirjanikku ja meediatöötajat on jäänud töötuks. Vähemalt 330 ajakirjaniku pressikaardid on tunnistatud kehtetuks.

Saadikud mõistavad hukka Türgis 15. juulil 2016 toimunud riigipöördekatse ja “avaldavad toetust Türgi seaduslikele institutsioonidele” ning tunnistavad Türgi valitsuse õigust reageerida riigipöördekatsele. Samas rõhutavad nad, et Türgi valitsus ei tohi kasutada nurjunud riigipöördekatset õigustusena, et lämmatada veelgi tugevamalt õiguspärast ja rahumeelset opositsiooni ning takistada ajakirjanikel ja meedial kasutada sõnavabadust.

Vaba ja mitmekesine ajakirjandus on iga demokraatliku ühiskonna lahutamatu osa, rõhutatakse resolutsioonis.

Türgi valitsus peaks kitsendama erakorraliste meetmete ulatust, et neid ei oleks enam võimalik kasutada sõnavabaduse piiramiseks, ütlevad saadikud resolutsioonis,  rõhutades, et Türgi laialt määratletud terrorismivastaseid õigusnorme ei tohiks kasutada ajakirjanike karistamiseks väljendusvabaduse kasutamise eest.

Saadikud kutsuvad Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles jälgima tähelepanelikult erakorralise seisukorra praktilist mõju.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (27.10.2016)

Videosalvestis arutelust (26.10.2016)

EbS+ (26.10.2016)

Menetlusetapid

Euroopa Nõukogu ajakirjanduse ja ajakirjanike ohutuse edendamise platform

Mapping Media Freedom

ELi delegatsiooni Türgis

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu