skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/02/2016

Parlament otsustas mitte panna vetot sõidukite heitkoguste testimise muudatusettepanekule

EP lükkas tagasi ettepaneku panna veto Euroopa Komisjoni eelnõule tõsta ajutiselt diiselautode NOx heitkoguste piirnorme.

Komisjon lubas pärast parlamendi poolset survet lisada eelnõusse ülevaatamisklausli ja esitas eelnõu tüübikinnituse reeglite muutmiseks.

"Pärast seda kui EP keskkonnakomisjon esitas ettepaneku EP täiskogule veto panemiseks toimusid intensiivsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega ja Euroopa Komisjon on nüüd teinud vajalikud sammud," ütles EP keskkonnakomisjoni esimees Giovanni La Via (EPP, IT).

"Meil on nüüd selged kinnitused Euroopa Komisjoni poolt, et eelnõusse lisatakse ülevaatamisklausel ja ajaraam, mille alusel vähendada maksimaalseid heitekoguste piirnorme. Samuti esitas komisjon eelnõu sõidukite tüübikinnitusreeglite reformimiseks, mida parlament on nõudnud."

"Seetõttu tervitan täiskogu otsust, mis lubab edasi minna reaalsetes sõidutingimustes tekkivate NOx heitkoguste mõõtmise menetluse sisseviimisega, mis hetkel on 400 kuni 500% suuremad lubatust. Autotööstusel on nüüd ranged aga jätkusuutlikud tähtajad. Euroopa õhukvaliteet paraneb ja me ei kaota töökohti," lisas ta.

Euroopa Komisjon leiab, et heite piirmäärade tõstmine reaalsetes sõidutingimustes tekkiva heite mõõtmiseks mõneks ajaks on õigustatud, sest arvestama peab vastava mõõtmisseadme tehnilisi eripärasid ja  "tehnilisi piirangud, mis on seotud reaalses sõidutingmustes tekkivate heitkoguste mõõtmisega praegu tootmises olevate diiselautode puhul lühemas perspektiivis".

 

Edasised sammud

Tänane hääletus võimaldab Euroopa Komisjonil edasi minna järjekorras teise reaalsetes sõidutingimustes tekkiva heite mõõtmise (Real Driving Emissions (RDE) testing) ettepanekuga. Veel tuleb esitada kaks vastavat ettepanekut, et RDE sisseviimise protsess lõpuni viia.

EP keskkonnakomisjon korraldab RDE menetluse teemal avaliku kuulamise 23. veebruaril.

 

Taustainfo

 

Teise RDE paketiga, mille 28. oktoobril kiitis heaks riiklikest ekspertidest koosnev sõidukite tehniline komisjon (Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV), soovitakse kehtestada kvantitatiivsed RDE nõuded, et piirata reaalsetes sõidutingumustes tekkivaid sõidukite heitkoguseid.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (03.02.2016)
Video pressikonverentsist (03.02.2016)
EbS+ (18.01.2016)
AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu